SUEKin hallituksen kokous 3/2024

SUEKin hallituksen kolmas kokous järjestettiin 20.5.2024.

Ajankohtaiset asiat

Pääsihteeri Teemu Japisson toi esiin Maailman antidopingtoimisto WADAa kohtaan esitetyt syytökset liittyen kiinalaisuimareiden väitettyyn dopingrikkomuksen peittelyyn vuonna 2021. Tietojen mukaan 23 uimaria on antanut Kiinassa järjestetyissä kilpailuissa trimetatsidiiniä sisältävät dopingtestinäytteet alkuvuonna 2021. Positiivisten testitulosten arvioitiin johtuvan kontaminaatiosta eli aineen siirtymisestä tahattomasti elimistöön esimerkiksi ympäristöstä.

Useat kansainväliset antidopingryhmittymät ovat vaatineet WADAlta riippumatonta ja kattavaa tutkintaa aiheesta. Myös SUEK on mukana vaatimassa perusteellista tutkintaa ja sen avointa viestimistä.

WADA on nimennyt riippumattoman syyttäjän Eric Cottierin suorittamaan tutkinnan WADAn toimista. Tutkinnan on määrä valmistua kahden kuukauden kuluessa. Tämän lisäksi WADA lähettää Kiinaan riippumattoman kansainvälisen auditointiryhmän, jonka tarkoituksena on tutkia maan antidopingohjelman säännöstönmukaisuutta.

Pääsihteeri informoi hallitusta urheilijoiden edustajilta saadusta palautteesta ja kysymyksistä, jotka liittyivät urheilun kurinpitoon sekä SUEKin rooliin kurinpidossa. SUEK jatkaa keskustelua aiheesta laajemmin urheilijoiden edustajien kanssa.

Tomi Tolsa on valittu SUEKin koulutuspäällikkö Piia Pöyhösen äitisvapaan sijaiseksi. SUEKin testauspäällikkö Katja Huotari ja viestintäpäällikkö Susanna Sokka saivat opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristin.

Vuoden 2024 palkankorotukset toteutetaan Urheilujärjestöjen TESin mukaisesti.

Keskustelussa

Käytiin lähetekeskustelu strategiasta, sen päivittämisestä sekä prosessista. Keskusteluihin nousi urheilun toimintaympäristön muutokset, vastuullisuusasioiden vaikuttavuus sekä toiminnan rahoituksen varmistaminen.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 13.6.2024.

Sovitut hallituksen kokoukset ovat 18.9., 8.11. ja 12.12.

Kokoukseen osallistuivat

varsinaiset jäsenet
Pia Ek, puheenjohtaja
Laura Andersson
Emma Immonen
Kirsti Laine-Hendolin
Tarja Loikkanen
Juha Viertola

varajäsenet
Timo Hämäläinen
Ilmari Nalbantoglu

poissa
Niko Jakobsson, varapuheenjohtaja
Jere Forsberg
Olavi Airaksinen

henkilökunta
Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri, lakiasiainjohtaja
Susanna Sokka, viestintäpäällikkö

Lisätietoja:
Teemu Japisson
SUEK pääsihteeri
puh: 0400 878 949