SUEKin hallituksen kokous 3/2023

SUEKin hallituksen kokous järjestettiin 15.5.2023.

Pääsihteerin katsaus

Maailman antidopingtoimisto WADA valmistelee Maailman antidopingsäännöstön päivittämisprosessia, joka aloitetaan syksyllä 2023. Myös tiedusteluun ja tutkintaan tulee itsenäinen kansainvälinen standardi. SUEK on nostanut esille muiden kansallisten antidopingtoimistojen kanssa, että uudistuksen yhteydessä tehdään toiminnan vaikutusten arviointi muun muassa ympäristö- ja talousvaikutuksista. Tavoitteena on, että uusi säännöstö tulee voimaan 2027.

Tulevat tapahtumat

SUEK järjestää yhdessä Olympiakomitean kanssa 19.6. tapaamisen urheilujärjestöjen puheen- ja toiminnanjohtajille. Tilaisuudessa esitellään muun muassa SUEKin toimintaa sekä käsitellään muita ajankohtaisia asioita.

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta järjestää 21.6. seminaarin Urheilun eettiset kysymykset muuttuvassa maailmassa. Esille tuodaan teemoja, jotka haastavat eettisesti kestävää urheilua. Samalla pohditaan keinoja ja toimenpiteitä, joilla haasteisiin pystytään vastaamaan tulevaisuudessa.

SUEK järjestää yhteystyössä eettisten asioiden neuvottelukunnan kanssa Korruptio suomalaisessa urheilussa -keskustelun SuomiAreenan MTV-lavalla. Tavoitteena on tuoda esiin korruption moninaisuus, jotta ilmiö osattaisiin tunnistaa ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä korruption poistamiseksi urheilusta. Jaakko Loikkasen juontaman osuuden puhujina ovat Antti Aine, Pia Ek, Kimmo J. Lipponen, Natilia Ollus ja Filip Saxen. Keskustelussa on osaamista niin eettisyydestä kuin juridiikasta ja puhujien erilaiset taustat mahdollistavat aiheen moniulotteisen käsittelyn.

Keskustelussa

Keskusteluissa käytiin lävitse tilintarkastajan laatima yhteenveto tilikauden 2022 tilintarkastuksesta. Lisäksi raportointiin ensimmäisen vuosikolmanneksen toiminnan toteuma.

Päätösasiat

Urheilijoiden äänen kuulumisen vahvistamista on valmisteltu SUEKissa. Asiaa valmistellut urheilijaryhmä ehdotti urheilijajäsenten lisäämisen hallituksessa yhdestä kolmeen jäseneen. SUEKin jäsenet (Suomen Olympiakomitea ry, Suomen Paralympiakomitea ry, Suomen Urheilulääkäriyhdistys – Finlands Idrottsläkareförening ry ja Suomen valtio, jota edustaa opetus- ja kulttuuriministeriö) suhtautuivat asiaan myönteisesti yhden urheilijajäsenen lisäämisessä. Hallitus hyväksyi sääntömuutoksen esittämisen kevätkokoukselle

SUEK on tehnyt osana urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmia ympäristöohjelman. Ympäristöohjelman pohjan sekä tarvittavat selvitykset teki korkeakouluharjoittelija Laura Lehto. Koko SUEKin toimisto osallistui ohjelman tekemiseen. Ympäristöohjelmassa on otettu huomioon YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman kestävän kehityksen tavoitteet niiltä osin kuin ne liittyvät SUEKin toimintaan. Ympäristöohjelmallaan SUEK haluaa kehittää niin omaa toimintaansa kuin kannustaa esimerkillään myös muita toimijoita sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Hallitus hyväksyin SUEKin ensimmäisen ympäristöohjelman, jolla on kolme tavoitetta:

  1. Teemme omasta toiminnastamme entistä ympäristövastuullisempaa.
  2. Kannustamme muita urheiluyhteisön toimijoita ottamaan ympäristöasiat paremmin huomioon.
  3. Vaikutamme kansainvälisessä antidopingyhteisössä siten, että ympäristöasiat otetaan tulevaisuudessa säännöstöissä ja standardeissa sekä toiminnassa paremmin huomioon.

Hallitus päätti palkankorotuksista TES:n määrittämien ehtojen mukaisesti.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 12.6.2023

Kokoukseen osallistuivat

varsinaiset jäsenet
Pia Ek, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Olavi Airaksinen
Petri Pohjonen
Samuli Salanterä

varajäsenet
Juha Post
Lotta Toivonen

poissa
Jere Forsberg
Niko Jakobsson
Merja Salmi

henkilökunta
Teemu Japisson, pääsihteeri (poissa TES-osuuden aikana)
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri, lakiasiainjohtaja (poissa TES-osuuden aikana)
Susanna Sokka, viestintäpäällikkö (poissa TES-osuuden aikana)

Lisätietoja:
Teemu Japisson

SUEK – pääsihteeri
puh: 0400 878 949