SUEKin hallituksen kokous 3/2022

SUEKin hallitus kokous järjestettiin 11.5.2022.

Ajankohtaiset asiat

SUEKin pääsihteeri Teemu Japissonin tiedotti hallitusta henkilöstömuutoksista. Uudeksi tutkimuspäälliköksi on valittu Marko Kananen ja viestintäassistentiksi Paula Pfosser. Korkeakouluharjoittelija Laura Lehto on aloittanut SUEKin ympäristöohjelman valmisteluun liittyvän harjoittelun.

Pääsihteeri esitteli prosesseja, joissa urheilijoiden ääntä saadaan entistä paremmin esille ja kuuluviin. Selvityksessä on yhteistyö Huippu-urheilijoiden Unionin valmisteleman Urheilijoiden eettisten asioiden urheilijapaneelin kanssa sekä urheilijaedustajien lisääminen SUEKin hallituksessa. Molempien asioiden valmistelu jatkuu.

SUEKin Maailman antidopingtoimisto WADAn Maailman konferenssi 2025 hakuprosessi jatkuu. Euroopan neuvoston CAHAMA -kokouksessa Tampere voitti Ateenan. Lopullinen äänestys on WADAn säätiön kokouksessa 19.5.2022.

Keskustelussa

Viestinnän linjauksien valmistelua jatkettiin. Keskustelussa oli avoimuus tutkinnan aloittamisessa sekä päätöksistä niin dopingrikkomuksissa kuin vakavissa eettisissä rikkomuksissa. Hallitus kannusti avoimuuteen sekä ohjeisti jatkotyöstöä. Kokouksessa raportointiin myös ensimmäisen vuosikolmanneksen toiminta.

Päätösasiat

SUEKin riskienhallinnan toimintaperiaatteet on päivitetty. Haastattelujen pohjalta luodun dokumentin on koonnut Juha Matikainen. Hallitus vahvisti esityksen mukaiset riskienhallinnan toimintaperiaatteet.

Hallitus päätti esityksen mukaisesti toteuttaa TES:n määrittämät palkankorotukset.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 16.6.2022.

Kokoukseen osallistuivat

Varsinaiset jäsenet

Pia Ek, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Olavi Airaksinen
Jere Forsberg
Niko Jakobsson
Petri Pohjonen
Samuli Salanterä
Merja Salmi

Varajäsenet

Juha Post
Lotta Toivonen

Esittelijät

Juha Matikainen

Henkilökunta

Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri

Lisätietoja:

Teemu Japisson
SUEK – pääsihteeri
puh: 0400 878 949