SUEKin hallituksen kokous 2-2020

SUEKin hallitus kokous järjestettiin etäkokouksena 30.3.2020. 

Pääsihteerin katsaus

SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson kävi lävitse ajankohtaisia asioita. 

COVID-19-pandemia vaikuttaa toimintaan ja SUEK noudattaa annettuja viranomaisohjeita. Työskentelyä on mukautettu tilanteeseen muun muassa etätyön lisäämisellä. Lisäksi SUEK on ohjeistanut urheilijoita niin viranomaisten ohjeiden kuin Maailman antidopingtoimisto WADAn suositusten pohjalta. Organisaatio seuraa ohjeistuksia ja muuttaa toimintaansa tarvittaessa näiden ohjeistusten pohjalta.  

Epäasiallinen käyttäytyminen suomalaisessa urheilussa -teema on ollut esillä. SUEK on osallistunut keskusteluun eri tahojen sekä henkilöiden kanssa, joita ovat muun muassa ministeri Kosonen, OKM:n liikunnan vastuualue, Liikuntaneuvosto ja Suomen Olympiakomitea. Esille on noussut vaatimuksia niin kurinpidon kehittämisestä kuin tutkinnan vahvistamisesta. Tällä hetkellä SUEK on toiminut tietoa tuottavana ja koulutusta järjestävänä (vuoden 2020 aluekierros) tahona. Keskusteluissa on ollut eri toimijoiden roolit, vastuut ja toimivallat tulevaisuudessa. 

Keskustelussa

Jatkettiin keskeisten tehtävien, toimenpiteiden sekä tulevien kehityshankkeiden esittelyä, kun 

tutkimuspäällikkö raportoi tehtävästään. Samalla esiteltiin koko suomalaista urheilua kattavan häirintäselvityksen tämänhetkistä tilannetta ja julkaisuprosessia. 

Tutkintapäällikkö esitteli tutkintojen tekemisen prosesseja ja resursseja. 

Päätösasiat

Vuoden 2019 vuosikertomus hyväksyttiin. Tilintarkastaja kertoi havainnot tilintarkastuksesta, jonka jälkeen päätettiin esittää tilinpäätöstä ja vuosikertomusta yhdistyksen kevätkokoukselle hyväksyttäväksi.

Hyväksyttiin vuoden 2020 tarkennettu talousarvio esitettäväksi kevätkokoukselle.

Hyväksyttiin SUEKin palkkojen määräytymisen periaatteet. 

Seuraava kokous

SUEKin hallituksen seuraava kokous pidetään sähköpostitse ja siinä sovitaan kevätkokouksen 

ajankohta. Tämän jälkeen seuraava hallituksen kokous on 15.6.2020 klo 12:00. 

Kokouksessa läsnä olivat

Varsinaiset jäsenet

Pia Ek, puheenjohtaja

Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja

Olavi Airaksinen

Panu Autio

Niko Jakobsson

Merja Leinonen

Petri Pohjonen

varajäsenet

Kimmo J. Lipponen

Riikka Juntunen

henkilökunta

Teemu Japisson, pääsihteeri

Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri (poissa palkkojen määräytymisen periaatteet -kohdassa)

Susanna Sokka, viestintäpäällikkö (poissa palkkojen määräytymisen periaatteet -kohdassa)

esittelijät

Jouko Ikonen, SUEK – tutkintapäällikkö

Nina Laakso, SUEK – tutkimuspäällikkö

Heidi Vierros, KPMG – tilintarkastaja

poissa

Petri Heikkinen

Lisätietoja: 

Teemu Japisson

SUEK – pääsihteeri

puh: 0400 878 949