SUEKin hallituksen kokous 2-2018

SUEKin hallituksen toinen kokous pidettiin 27.2.2018. Hallitustiedotteen sisällön lisäksi eri toimialat raportoivat ajankohtaisista asioista.

 

Erivapauslautakunnan jäsenen valinta

 

Erivapauslautakuntaa täydennettiin keuhkosairauksien asiantuntijalla, dosentti, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Jussi Karjalaisella.

 

SUEKin edustaja iNADOn vuosikokoukseen

 

iNADO on kansallisten antidopingorganisaatioiden ja niiden henkilöstön yhteistyöelin. Sen tavoitteena on vaikuttaa yhdenvertaisuuden kehittämiseen antidopingtyössä järjestämällä koulutusta ja seminaareja sekä vaihtamalla tietoja alan toiminnan totuttamisesta.

 

Valittiin SUEKin lakiasianjohtaja Petteri Lindblom edustajaksi iNADOn vuosikokoukseen 19.3.2018.

 

Talousraportti

 

OKM myönsi SUEKille yleisavustusta 3,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 avustus oli 3,5 miljoonaa euroa.

 

Sisäisen tilan arviointi

 

Hallitus päätti puheenjohtajan ehdotuksesta teettää selvityksen organisaation tilasta. Organisaatiomuutos alkoi vuonna 2016 ja toiminta on vakiintunut. Ulkopuolisen tahon teettämässä selvityksessä kuunnellaan henkilöstön näkemyksiä muun muassa organisaatiosta, toimintatavoista, johtamisesta, jaksamisesta, osaamisesta ja resursseista.

 

Selvityksen pohjalta pystytään jatkamaan toiminnan kehittämistä ja ottamaan huomioon mahdolliset muutostarpeet.

 

Muut asiat

 

Pääsihteerin kulujen ja matkaesitysten kuukausittainen hyväksymisprosessi puheenjohtajalla hyväksyttiin. Puheenjohtajan SUEKin toimintaan liittyvien ulkomaanmatkojen hyväksyjänä toimii hallitus.

 

 

Lisätietoja:

Harri Syväsalmi

SUEK – pääsihteeri

puh: 040 557 7725