SUEKin hallituksen kokous 2/2024

SUEKin hallituksen kokous järjestettiin 18.3.2024.

Pääsihteerin katsaus

SUEK järjestää huhtikuussa yhdessä THL:n dopingtestauslaboratorion kanssa tilaisuuden urheilujärjestöille ja medialle. Laboratoriossa järjestettävässä tilaisuudessa perehdytään dopingvalvontaan aina säännöstöstä tulostenkäsittelyyn. Työpajoissa tutustutaan dopingnäytteiden ottoon sekä laboratorioanalytiikkaan. Tilaisuudessa on myös mahdollista kuvata.

Rahapelien neuvottelukuntaan on pyydetty esitys SUEKin edustajasta.

Kansainväliset tapahtumat

SUEKin aloitteesta kutsuttiin koolle ne kansalliset antidopingtoimistot, jotka tekevät tällä hetkellä myös muita urheilun integriteettiasioita tai suunnittelevat laajentavansa toimintaa niihin. Tapaamisessa perustettiin kevyt yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on jakaa tietoa sekä oppia toisilta. Verkoston sihteeristönä ja koordinoinnista vastaavana toimii Australia (Sport Integrity Australia). SUEK toimii Australian tukena.

Kansallisten antidopingorganisaatioiden yhteistyöorganisaatio iNADOn vuosikokous järjestettiin 13.3. Norjan antidopingtoimiston puheenjohtaja Anders Solheim valittiin iNADOn puheenjohtajaksi ja SUEKin Teemu Japisson jatkaa hallituksen jäsenenä.

Maailman antidopingtoimisto WADAn vuosittaisessa symposiumissa nostettiin esille antidopingtoiminnan ja kansallisten antidopingtoimistojen suhde kansalliseen lainsäädäntöön. WADAn auditoinneissa on noussut esille haasteita kyseisessä asiassa. Suomessa SUEKilla ei ole lakiin perustuvaa mandaattia. Tapahtumassa nousi esille myös tiedustelun ja tutkinnan rooli antidopingtoiminnassa sekä antidopingtoiminnan taloudellisen tehokkuuden tärkeys.

Päätösasiat

Hallitus päätti vastauksesta asiamiehen esittämään kysymykseen, valvooko SUEK urheilijoita edustavia asiamiehiä. Vastauksessaan hallitus toteaa, ettei SUEK valvo heidän toimintaansa.

Hallitus päätti vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esittämisestä kevätkokoukselle hyväksyttäväksi. Kevätkokous järjestetään 29.5.2024.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 20.5.2024.

Kokoukseen osallistuivat

varsinaiset jäsenet
Pia Ek, puheenjohtaja
Laura Andersson
Jere Forsberg
Emma Immonen
Niko Jakobsson
Kirsti Laine-Hendolin
Tarja Loikkanen
Juha Viertola

varajäsenet
Ilmari Nalbantoglu

poissa
Olavi Airaksinen
Timo Hämäläinen

henkilökunta
Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri, lakiasiainjohtaja
Susanna Sokka, viestintäpäällikkö

Lisätietoja:
Teemu Japisson
SUEK pääsihteeri
puh: 0400 878 949

Tiedotetta korjattu 18.3.2024 klo 14.39.