SUEKin hallituksen kokous 2/2023

SUEKin hallituksen kokous järjestettiin 13.3.2023.

Pääsihteerin katsaus

Pääsihteeri Teemu Japissonin katsauksessa esillä oli iNADOn (Kansallisten antidopingorganisaatioiden yhteistyöorganisaatio) vuosikokous ja Maailman antidopingtoimisto WADAn symposium. Tapaamisissa esillä olivat sukupuolten välinen tasa-arvo, tiedolla johtamisen merkitys sekä urheilijoiden asiahenkilön (athletes antidoping ombuds) tehtävät. SUEKin hallituksen keskusteluissa nousi esille maailmanlaajuisen yhdenvertaisuuden haasteet. Pohdittiin keinoja ja rahoitusmalleja siihen, miten SUEK tai Suomi voisi mahdollisesti auttaa kehittymättömämpiä valtioita antidopingtoiminnassa. Kehittämällä maailmanlaajuista yhdenvertaisuutta vahvistetaan aitoa viestiä siitä, että puhtaana pääsee huipulle. SUEKin toimisto jatkaa asian selvittämistä.

Pääsihteeri raportoi vedonlyönnin lisenssijärjestelmään varautumisesta sekä sen vaikutuksista kilpailumanipulaation torjuntaan. Vedonlyöntiyhtiöiden määrällinen kasvu lisää riskiä kilpailumanipulaation lisääntymiseen, mikä osaltaan vaikuttaa kilpailumanipulaation torjuntatyön haastavuuden lisääntymiseen. Tarvittavien resurssien lisäksi myös lainsäädäntöä pitää valmistella. Samalla olisi järkevää tehdä Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipuloinnin vastaisen yleissopimuksen (Macolin-yleissopimus) ratifioinnin edellyttämät muutokset Suomen järjestelmiin ja lainsäädäntöön.

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti jäsenet urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan vuosiksi 2023–2027. Neuvottelukunnan tavoitteena on edistää urheilun eettisyyttä ja siihen liittyvien kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa. Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia urheiluyhteisön ja julkisen vallan yhteistoiminnan seuraajana sekä kehittäjänä urheilun eettisissä asioissa. SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson on neuvottelukunnan toinen sihteeri.

Eettisten asioiden urheilijapaneeli

Uuden eettisten asioiden urheilijapaneelin ensimmäinen kokous oli 7.3.2023. Suomen Urheilijat ry:n hallinnoiman paneelin tarkoituksena on saada urheilijoiden ääni paremmin esille urheilun eettisissä asioissa. Paneelin jäsenillä tulee olla omakohtaista tietoa urheilun eettisistä asioista sekä kokoonpanossa tulee ottaa huomioon urheilijoiden monimuotoisuus. SUEK tekee yhteistyösopimuksen urheilijapaneelin kanssa.

Eettisten asioiden urheilijapaneelin kokoonpano:

  • Minttu Tuominen, Suomen Jääkiekkoilijat ry
  • Marika Teini, Olympiakomitean urheilijavaliokunta
  • Merimaari Mäkinen, Paralympiakomitean urheilijavaliokunta
  • Ronny Brännkärr, Uimaliiton urheilijaedustajisto
  • Panu Autio, Jalkapallon Pelaajayhdistys
  • Ronja Heikkiniemi, Joukkueurheilijat ry
  • Ella Junnila, Yleisurheilijat ry
  • Jere Forsberg, SUEKin hallituksen urheilijaedustaja

Urheilun hyvä hallinto

SUEK toteuttaa yhteistyössä Helsingin, Turun, Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen kanssa selvityksen urheilun hyvästä hallinnosta, jota on käsitelty suomalaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa. Selvityksen tavoitteena etsiä tietotarpeita, joita tulevassa tutkimustoiminnassa tulee käsitellä.

Päätösasiat

Hallitus hyväksyi Hallintosäännön ja Eettiset pelisäännöt. Pääsihteeri esitteli SUEKin toimintavuoden 2022, joka onnistui toiminnallisesti erittäin hyvin. Tutkinta eettisissä rikkomuksissa sai entistä vahvemman aseman, vuoden alusta voimaan tulleen Urheilun keskitetyn kurinpidon myötä. Tutkimus Urheilijoiden kokemuksista kilpaurheilussa sekä selvitys urheiluyhteisön työntekijöiden kokemuksista tai havainnoista epäasiallisesta kohtelusta julkaistiin. Vuoden aikana kehitettiin urheilujärjestöjen Reilun kilpailun ohjelmia työpajoissa, julkaistiin Reilusti paras -kilpailumanipulaatiotorjunnan verkkokoulutus ja tehtiin ennätysmäärä dopingtestejä. Hallituksen kokouksessa päätettiin vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esittämistä kevätkokoukselle hyväksyttäväksi, joka järjestetään 30.5.2023.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 15.5.2023

Kokoukseen osallistuivat

varsinaiset jäsenet
Pia Ek, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Jere Forsberg
Niko Jakobsson
Petri Pohjonen
Samuli Salanterä
Merja Salmi

varajäsenet
Lotta Toivonen

poissa
Olavi Airaksinen
Juha Post

henkilökunta
Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri, lakiasiainjohtaja

Lisätietoja:
Teemu Japisson
SUEK pääsihteeri
puh: 0400 878 949