SUEKin hallituksen kokous 1-2020

SUEKin uusi hallitus kokoontui ensimmäistä kertaa 27.1.2020. Varapuheenjohtajaksi valittiin Hanna-Mari Manninen ja sihteeriksi SUEKin lakiasiainjohtaja Petteri Lindblom. SUEKin asiantuntijat esittelivät kokouksessa keskeiset tehtävät, toimenpiteet sekä tulevat kehittämishankkeet. 
 

Ajankohtaiset asiat

SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson kävi lävitse ajankohtaisia asioita, joita olivat muun muassa SUEKin rahoitustilanne vuodelle 2020, joka on suunnitelman mukainen. 

Keskusteltiin epäasiallisesta käyttäytymisestä urheilussa. Esillä oli SUEKin rooli ja toimintavaltuudet. Valtion liikuntaneuvosto on pyytänyt SUEKin kuultavaksi asiasta 30.1.2020. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt tavoitekeskusteluissa SUEKilta näkemystä urheilun eettisen työn toimivallan järkevästä jakautumisesta eri toimijoiden kesken pitäen sisällään niin tutkinnan ja kurinpidon kuin myös ennalta estävän työn. 

SUEKin lakiasiainjohtaja Petteri Lindblom nimettiin Korruptionvastaiseen yhteistyöverkostoon, jonka tehtävänä on edistää korruptiota ennaltaehkäisevää ja korruptionvastaista toimintaa sekä tehdä korruptionvastaiseen toimintaan liittyviä aloitteita. 

Kahdelle uudelle dopingtestaajalle Marja Koposelle ja Jaakko Laitilalle myönnettiin dopingtestaajavaltuudet 1.2.2020 alkaen. 

Päätösasiat

Dopingtestaajien ja -testiavustajien paikallinen sopimus hyväksyttiin. 

Seuraava kokous

SUEKin hallituksen kokoukset vuodelle 2020 sovitaan myöhemmin.  

Kokouksessa läsnä olivat: 

Varsinaiset jäsenet

Pia Ek, puheenjohtaja

Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja

Olavi Airaksinen

Petri Heikkinen

Niko Jakobsson

Merja Leinonen

Petri Pohjonen

varajäsenet

Kimmo J. Lipponen

Riikka Juntunen

Henkilökunta

Teemu Japisson, pääsihteeri

Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri

Susanna Sokka, viestintäpäällikkö (poissa päätösasioissa)

Esittelijät:

Katja Huotari

Jouko Ikonen

Piia Pöyhönen

Pekka Rauhala

Poissa:

Panu Autio

Lisätietoja: 

Teemu Japisson

SUEK – pääsihteeri

puh: 0400 878 949