SUEKin hallituksen kokous 1/2024

SUEKin uuden hallituksen ensimmäinen kokous järjestettiin 8.2.2024.

Hallituksen järjestäytyminen

Niko Jakobsson valittiin SUEKin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Pääsihteerin katsaus

Pääsihteeri Teemu Japisson esitteli opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavustuksen 3 150 000 euroa, joka on sama kuin vuonna 2023.

Pääsihteerin katsauksessa keskusteltiin rahapelien lisenssijärjestelmään siirtymisen vaikutuksista kilpailumanipulaation torjuntaan. SUEK seuraa muutosta ja käy aktiivista keskustelua OKM:n ja esitystä valmistelevien virkamiesten kanssa, että saadaan kilpailumanipulaation torjunnan näkökulmasta tarvittavat muutokset aikaan sisäministeriön ja oikeusministeriön vastuulla valmisteltaviin lakeihin.

Vuoden 2023 toiminnan ja tulosten arviointi

Esiteltiin SUEKin toimintaa ja tuloksia vuodelta 2023. Hallitus kiitti toimistoa erittäin hyvästä työstä.

Työhyvinvointikyselyn tulokset

Hallitukselle esiteltiin työhyvinvointikyselyn tulokset. Toimisto on käsitellyt tulokset ja tehnyt suunnitelman kehitystoimenpiteistä. Käytännön toteutuksesta vastaa työsuojelutiimi. SUEKissa on tehty vuosittain työhyvinvointikysely vuodesta 2019 alkaen.

Päätösasiat

Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen kevätkokouksen vahvistettavaksi.

Hallitus keskusteli varatuomari Olli Rausteen hallitukselle esittämistä SUEKin toimintaan liittyvistä kysymyksistä ja päätti vastauksen antamisesta.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 18.3.2024.

Kokoukseen osallistuivat

varsinaiset jäsenet
Pia Ek, puheenjohtaja
Olavi Airaksinen
Laura Andersson
Jere Forsberg
Emma Immonen
Niko Jakobsson
Kirsti Laine-Hendolin
Tarja Loikkanen
Juha Viertola

varajäsenet
Timo Hämäläinen
Ilmari Nalbantoglu

henkilökunta
Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri, lakiasiainjohtaja

Lisätietoja:
Teemu Japisson
SUEK pääsihteeri
puh: 0400 878 949