SUEK selvitti: Urheilujärjestöt ovat tyytyväisiä uuteen eettisen urheilun organisaatioon

Suomen Antidopingtoimikunnan laajeneminen Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:ksi kaksi vuotta sitten on otettu hyvin vastaan suomalaisten urheilujärjestöjen kentällä. Myös arvostus puhdasta ja reilua urheilua kohtaan on korkealla. SUEK selvitti vuodenvaihteessa lajiliittojen ja yhteistyöjärjestöjen näkemyksiä toiminnastaan.

Yli puolilla SUEKin kyselyn vastaajista on myönteinen mielikuva SUEKista. Organisaatio koetaan luotettavaksi, riippumattomaksi ja asiantuntevaksi. Kaksi vuotta sitten tehty organisaatiomuutos nähdään suotuisana kehityssuuntana. Siinä SUEK sai antidopingtoiminnan lisäksi tehtäväkseen ehkäistä kilpailumanipulaatiota ja edistää katsomoturvallisuutta.

– On äärimmäisen tärkeää, että urheilujärjestöt SUEKin keskeisinä yhteistyökumppaneina arvostavat toimintaamme korkealle. Lisäksi ilahduttaa, että ADT:n muuttuminen SUEKksi on omaksuttu nopeasti, muutosta pidetään hyvänä ja tarpeellisena. Muutos vahvistaa urheilun eettistä pohjaa, SUEKin pääsihteeri Harri Syväsalmi sanoo.

Urheilujärjestöjen edustajat pitävät SUEKin myönteisen maineen tärkeimpinä tekijöinä dopingtestien luotettavuutta sekä dopingtestaajien ammattitaitoa. SUEKin katsotaan onnistuvan hyvin niissä. Vastaajista 78 prosenttia oli saanut urheilijoilta tai valmentajilta myönteistä palautetta dopingtesteistä.

Tutkimuksen vastaajat toivovat eniten parannusta kilpailumanipulaation torjuntaan, siitä ja katsomoturvallisuudesta tiedottamiseen sekä urheilun eettisten kysymysten esiin tuomiseen. SUEKilta toivotaan aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa ja muissa kampanjoissa.

Suomalaiset urheilujärjestöt uskovat puhtaaseen urheiluun

SUEKin kyselytutkimuksen mukaan antidopingtyön tulevaisuus 10 vuoden ajanjaksolla näyttää kirkkaammalta kuin se näytti vuonna 2013. Valtaosa vastaajista on samaa mieltä väitteestä, että on mahdollista päästä sekä kansalliselle (96 prosenttia) että kansainväliselle (86 prosenttia) huipulle ilman dopingia.

Urheilujärjestöjen edustajat toivovat, että Suomessa tehtäisiin nykyistä enemmän dopingtestejä. Neljännes vastaajista on sitä mieltä, että dopingtestejä tehdään Suomessa liian vähän.  

Kyselytutkimuksen tavoitteena oli hankkia ajankohtaista tietoa SUEKin toiminnan tunnettuudesta lajiliittojen ja yhteistyöjärjestöjen keskuudessa, selvittää tyytyväisyys ja odotukset SUEKin toimintaa kohtaan sekä kartoittaa vastaajien mielipiteitä organisaatiomuutoksesta. Lisäksi selvitettiin vastaajien kehitysideoita sekä näkemystä kilpailumanipulaatiosta ja katsomoturvallisuudesta. Kyselyyn vastasi yhteensä 47 lajiliiton ja yhteistyöjärjestöjen edustaja. Vastausprosentti oli 59.


Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh. 040 740 7477