SUEK selvitti – Suomalaiset urheilijat uskovat puhtaaseen urheiluun

Urheilijat pitävät dopingtestauksen määrää sopivana ja toteutusta erinomaisena Suomessa. Heistä on mahdollista päästä sekä kansalliselle että kansainväliselle huipulle ilman dopingia, selviää Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tekemästä selvityksestä dopingtestatuille urheilijoille Suomessa.

Pääosa SUEKin kyselyyn vastanneista urheilijoista piti dopingtestauksen määrää omassa lajissaan Suomessa sopivana. Huomattavasti useampi piti testausta liian vähäisenä kuin liian tiheänä.

Urheilijat antoivat myönteisiä arvioita heille tehdyistä dopingtesteistä. Testivälineiden luotettavuus, testaajien ystävällisyys, dopingtestin luotettavuus, näytteen sinetöintimenettely sekä testaajien kieli- ja viestintätaidot saivat vastaajilta myönteisimmät arviot. Heikoimmat arviot urheilijat puolestaan antoivat testitiloista ja tiedonsaannista.

Tärkeimpänä tiedonsaantikanavana urheilijat pitivät SUEKin Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisua. Erityisesti miehet pitivät myös SUEKin Instagram-tiliä hyvänä tiedonlähteenä. Vastaajat pitivät toisia urheilijoita, valmentajia, vanhempia ja Maailman antidopingtoimisto WADAa tärkeinä tiedonlähteitä SUEKin ja lajiliittojen rinnalla.

Vastaajista 6 prosenttia arveli dopingin vaikuttaneen viimeksi kuluneen vuoden aikana kotimaisen kilpailun lopputulokseen. Vajaa kolmannes, 30 prosenttia vastaajista, arveli dopingin vaikuttaneen kansainvälisen kilpailun lopputulokseen. Yksilölajeissa dopingin merkitys tuloksiin vaikuttavana tekijänä koettiin joukkuelajeja suuremmaksi.

Valtaosa vastaajista piti mahdollisena päästä lajissaan sekä kansalliselle että kansainväliselle huipulle ilman dopingia. Vain harvat vastaajat arvioivat dopingtapausten heikentäneen heidän motivaatiotaan urheilla, mutta osa koki niiden vaikuttaneen kielteisesti oman urheilu-uransa rahoitukseen. Enemmistö arvioi dopingin käyttäjien jäävän tulevaisuudessa nykyistä varmemmin kiinni ja samalla dopingaineiden käyttäjien vähentyvän kilpaurheilussa.

SUEK keräsi palautetta dopingtesteistä ja antidopingtyöstä, jotta testausta voidaan kehittää entistä laadukkaammaksi. SUEK lähetti kyselynsä kaikille urheilijoille, joille se teki dopingtestin vuoden 2017 maaliskuussa, heinäkuussa ja marraskuussa. Kyselyyn vastasi 134 urheilijaa, ja sen vastausprosentti oli 23,3.

Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh. 040 740 7477