SUEK pyytää lausuntoja sidosryhmiltään: Maailman antidopingsäännöstö ja kansainväliset standardit uudistuvat

Maailman antidopingtoimisto WADA (WADA) käynnisti joulukuussa 2017 kaksi vuotta kestävän Maailman antidopingsäännöstön (Säännöstö) ja kansainvälisten standardien uudistusprosessin. Monivaiheisen prosessin aikana WADA on kuullut laajasti eri sidosryhmiä.

Uudistusprosessi on nyt vaiheessa, jossa WADA toivoo edelleen palautetta mahdollisimman laajasti eri toimijoilta sekä Säännöstön, kansainvälisten standardien että uutena elementtinä luodun urheilijoiden antidopingoikeuksiin liittyvän asiakirjan (Anti-Doping Charter of Athlete Rights) viimeisimpiin luonnoksiin.

Lisätiedot ja linkit lausunnolla oleviin luonnoksiin


Suomennos WADAn yhteenvedosta Säännöstöön esitetyistä keskeisistä muutoksista

SUEK pyytää täten sidosryhmiään perehtymään esitettyihin muutoksiin ja antamaan mahdolliset lausunnot muutosesityksiin SUEKille viimeistään 18.02.2019. Lausunnot lähetetään osoitteella petteri.lindblom@suek.fi.

Uudistusprosessi huipentuu WADAn Maailmankonferenssiin, joka järjestetään Katowicessa Puolassa marraskuussa 2019. Suomen antidopingsäännöstö uudistetaan vuoden 2020 aikana vastaamaan 1.1.2021 voimaan tulevaa Maailman antidopingsäännöstöä ja kansainvälisiä standardeja.

SUEK tulee myös järjestämään esittely- ja keskustelutilaisuuden sidosryhmille antidopingsäännöstön ja kansainvälisten standardien muutoksista sekä niiden vaikutuksista vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja:
Petteri Lindblom
SUEK – lakiasiainjohtaja
puh: 0400 272 887