SUEK luovutti selvityksensä Suomen Voimisteluliitolle

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry luovutti 11.2.2019 Suomen Voimisteluliitolle selvityksensä koskien voimisteluvalmentaja Titta Heikkilän mahdollista epäeettisestä käytöksestä.

Suomen Voimisteluliiton hallitus antoi joulukuussa SUEKille toimeksiannon, jonka tarkoituksena oli selvittää julkisuudessa olleita epäilyjä valmentaja Heikkilän epäasiallisesta käytöksestä tämän maajoukkuevalmentaja-ajalta. Samalla pyydettiin tietoa siitä, milloin mahdollinen epäasiallinen käytös oli tullut seuran ja/tai liiton tietoon sekä miten he olivat asiaan puuttuneet.

Selvitys toteutettiin tammi-helmikuussa haastatelluilla, tutkimalla asiaa koskevia asiakirjoja sekä analysoimalla median julkaisemaa aineistoa.

Tapauksen käsittely siirtyi Suomen Voimisteluliitolle, joka päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä sekä tapaukseen liittyvästä tiedottamisesta.