SUEK julkaisi selvityksen osatulokset

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK selvittää Suomen Olympiakomitean pyynnöstä urheiluyhteisön työntekijöiden kokemuksia tai havaintoja epäasiallisesta kohtelusta. SUEK on tehnyt ja luovuttanut tilaajan toiveesta osaraportin heidän työntekijöidensä vastauksista.

SUEK toteutti kyselyn Olympiakomitean henkilöstölle toukokuussa 2022. Anonyymissä kyselyssä selvitettiin henkilöstön kokemuksia ja havaintoja viimeisen vuoden ajalta. Tavoitteena oli selvittää Olympiakomitean kokonaistilannetta epäasiallisen kohtelun osalta. Kyselyn vastausprosentti oli 90,2.

Selvityksessä nousi esiin työympäristössä esiintynyttä kiusaamista, jota oli kokenut joka neljäs vastaaja. Kiusaaminen on ilmennyt esimerkiksi kokemuksena eristämisestä, sivuuttamisesta sekä osaamisen kyseenalaistamisena. Harva yksittäinen henkilö oli kokenut sanallista seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää.

– Kiusaamista ilmeni keskimääräistä enemmän, kun verrataan muihin vastaaviin työyhteisön selvityksiin. Muita epäasiallisen kohtelun muotoja oli vähemmän. Esimerkiksi fyysistä häirintää ei kyselyssä noussut esiin. Korkea vastausprosentti kertoo, että asia koettiin merkittävänä, SUEKin tutkimuspäällikkö Marko Kananen sanoo.

Olympiakomitealle luovutetut tulokset ovat osa laajempaa epäasiallista kohtelua selvittävää kyselyä. Mukaan kyselyyn ovat voineet ilmoittautua Olympiakomitean jäsenet sekä keskeiset sidosryhmät, joita ovat liikunnan aluejärjestöt, Huippu-urheilun instituutti KIHU, urheiluopistot sekä urheiluakatemiat. Kysely suunnattiin jäsenten ja sidosryhmien työntekijöille. SUEK julkaisee selvityksen kokonaisraportin syksyllä 2022.

Epäasiallinen kohtelu ilmenee monin eri tavoin. Se voi vaihdella epäasiallisesta puheesta ja vihjailusta fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen. Epäasiallinen kohtelu on sekä ei-toivottua että yksipuolista ja sopivan käytöksen rajan määrittää toiminnan kohde. Hän voi kokea epäasiallisen kohtelun ahdistavana, epämiellyttävänä, uhkaavana, pelottavana, vihamielisenä, halventavana tai nöyryyttävänä. Tässä selvityksessä epäasialliseksi kohteluksi katsotaan seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä, kiusaaminen, fyysinen väkivalta sekä syrjintä.

Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh: 040 740 7477