SUEK julkaisi kilpailumanipulaation kansallisen tilannekuvan

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on laatinut Kansallisen kilpailumanipulaation tilannekuvan yhdessä kansallisen yhteistoimintaryhmän kanssa. Tilannekuvan mukaan kilpailumanipulaation suhteen tilanne on Suomessa tällä hetkellä rauhallinen ja parempi kuin esimerkiksi naapurimaissa.

Kahden viime vuoden aikana SUEKin tietoon ei ole Suomesta tullut vakavia kilpailumanipulaatioepäilyjä, jotka olisivat johtaneet esitutkintaan tai urheiluperusteiseen tutkintaan. Rauhallisesta tilanteesta huolimatta suomalaisen urheilun on oltava valppaana, sillä näkymä voi muuttua nopeastikin.

– Tehty tilannekuva osoittaa tämänhetkistä tilannetta Suomessa. Meidän on kuitenkin varauduttava erilaisiin uhkiin, sillä esimerkiksi naapurimaissamme Venäjällä, Baltian maissa ja Ruotsissa on ilmennyt poikkeavaa vedonlyöntikäyttäytymistä ja epäilyjä kilpailumanipulaatiosta, sanoo SUEKin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen.

Kilpailumanipulaatio liitetään usein vedonlyöntiin ja siihen liittyvää kilpailun kulkuun tai lopputulokseen vaikuttamista tai sen yritystä. Kilpailumanipulaatio on kuitenkin muutakin: se on moninainen ilmiö, joka voi kohdistua esimerkiksi välineisiin, tuomareihin, suorituspaikkoihin tai urheilijan henkilökohtaisiin tietoihin.

– Kilpailumanipulaatio uhkaa urheilun ydintä reilua peliä. Uhka voi tulla myös urheilun ulkopuolelta, ja siksi urheiluyhteisön ja viranomaisten välinen yhteistyö on tärkeä osa kilpailumanipulaation torjuntaa. Aina ei ihan ymmärretä kilpailumanipulaation moninaisuutta, siksi kaikilla urheilutoimijoilla pitää olla kyky tunnistaa kilpailumanipulaation riskit. Kun ymmärretään kilpailumanipulaation ilmiötä paremmin, pystytään tunnistamaan tilanteet ajoissa, jottei syyllistytä manipulaatioon myöskään vahingossa. Lisäksi on tärkeä huolehtia ajoissa, että lajien säännöt ovat myös kilpailumanipulaation suhteen ajan tasalla, Ikonen sanoo.

Urheilujärjestöjen valmiutta kilpailumanipulaation torjumiseen parannetaan kilpailumanipulaation torjuntaohjelmilla, jotka laaditaan lajien antidopingohjelmien rinnalle. Ohjelmissa määritellään lajin toimenpiteet kilpailumanipulaation torjunnassa muun muassa sääntöjen, tiedonvaihdon ja koulutuksen keinoin.

– Jotta urheilu säilyisi jatkossakin reiluna, on tärkeä tunnistaa siihen liittyvät kielteiset tilanteet ja raportoida niistä esimerkiksi ILMO-kanavan kautta. Näin jokainen yksittäinenkin urheilija ja urheilutoimija kantaa oman vastuunsa kilpailumanipulaation torjunnasta, sanoo tutkintapäällikkö Jouko Ikonen.

ILMO-kanavaan voi tehdä ilmoitukset epäilyistä halutessaan nimettömästi osoitteessa ilmo.suek.fi.

Kansallisen yhteistoimintaryhmän jäsenet: opetus- ja kulttuuriministeriö, Poliisihallitus, keskusrikospoliisi, Helsingin syyttäjänvirasto, Suomen olympiakomitea, Suomen Palloliitto, Jalkapallon pelaajayhdistys, Suomen Hippos ry ja Veikkaus.

Kilpailumanipulaation kansallinen tilannekuva 2021 -julkaisu

Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh: 040 740 7477