SUEK ja Poliisihallitus kouluttavat viranomaisia ja urheilujärjestöjä tunnistamaan kilpailumanipulaatiota

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry järjestää yhdessä Poliisihallituksen kanssa kilpailumanipulaation vastaisen koulutuksen osana IntegriSport Next ERASMUS+ -hanketta. Koulutus järjestetään marraskuun alussa kolmipäiväisenä tapahtumana Tampereella.

Suomi kuuluu yhtenä kuudesta maasta EU:n rahoittamaan IntegriSport Next ERASMUS+ -hankkeeseen, jonka tarkoitus on vahvistaa eri maiden välistä yhteistyötä kilpailumanipulaation torjunnassa. Ilmiön torjunnassa keskeistä on urheilun yhteistyö viranomaisten kanssa, ja hankkeen yhtenä osana toteutettavan koulutuksen tavoitteena on lisätä urheilujärjestöjen ja viranomaisten tietoutta kilpailumanipulaatioon liittyvistä asioista. Koulutuksessa osallistujat saavat lisätietoa kilpailumanipulaation tutkintamenetelmistä, lainkäytön menetelmistä sekä urheilupolitiikasta, -vedonlyönnistä ja virtuaalivaluutoista.

– Aiemmin tänä vuonna julkaisemamme kansallisen kilpailumanipulaation vastaisen tilannekuvan mukaan eniten parannettavaa Suomessa on kilpailumanipulaation tunnistamisessa ja valvonnassa. Tällä koulutuksella tiivistämme urheilun ja viranomaisten yhteistyötä sekä parannamme eri osapuolten kykyä tunnistaa kilpailumanipulaation riskejä, sanoo tutkintapäällikkö Jouko Ikonen SUEKista.

Viranomaisten näkökulmasta kilpailumanipulaation torjuntatyö vaatii monenlaista osaamista ja tämän osaamisen jatkuvaa päivittämistä. Siksi kansainvälisen osaamisen kehittäminen on tärkeä osa yhteistyötä IntegriSport Next ERASMUS+ -hankkeessa.

– Kansainväliset poliisijärjestöt ovat aiemmin varoittaneet covid-19-pandemian mahdollisista vaikutuksista kilpailumanipulaatioon eikä epidemiatilanteen helpottaminenkaan välttämättä tarkoita paluuta entiseen. On hienoa, että tämä koulutus saadaan järjestettyä, sillä näin monimuotoinen ilmiö vaatii jatkuvaa erityisosaamisen lisäämistä ja tehokasta yhteistyötä eri tahojen kanssa Poliisihallituksen arpajaishallinnon ylitarkastaja Heidi Lehtonen sanoo.

IntegriSport Next ERASMUS+ -hankkeeseen kuuluu yhteensä kuusi maata. Suomen lisäksi mukana ovat Ruotsi, Viro, Malta, Kypros ja Georgia. Suomessa hankkeesta vastaa SUEKin kanssa Poliisihallitus.


Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh: 040 740 7477