SUEK aloitti näytteiden uudelleenanalysoinnin

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK julkaisi vuoden 2018 testitilastot. Vuoden aikana tehtiin yhteensä 2612 kansallisen testausohjelman dopingtestiä. Lisäksi SUEK teki 492 testiä kansainvälisten liittojen toimeksiannoista. Dopingrikkomuksia oli kahdeksan. Lisäksi kahden tapauksen käsittely on kesken.

Varsinaisten dopingtestinäytteiden lisäksi SUEK keräsi 305 verinäytettä Urheilijan biologiseen passiin. Järjestelmässä seurataan valittuja biologisia muuttujia pitkällä aikavälillä. Saadut mittaustulokset muodostavat profiilin, joka toimii urheilijan henkilökohtaisena viitearvoalueena väestöpohjaisten viitearvojen sijaan. Muutokset urheilijan profiilissa voivat paljastaa dopingin käytön.

– Perinteisten näytteiden keräämisen lisäksi dopingvalvontaan kuuluu useita eri keinoja. Näitä ovat esimerkiksi olinpaikkatietojärjestelmä, viranomaisyhteistyö, ILMO-dopingrikkomusraportointikanava ja näytteiden pitkäaikaissäilyttäminen. Dopingrikkomusten yhteydessä tehdään myös haastatteluja, joilla pyritään selvittämään laajemmin rikkomusten taustoja, SUEKin testauspäällikkö Katja Huotari sanoo.

SUEK aloitti näytteiden uudelleenanalysoinnin viime vuonna. Vuonna 2015 voimaan tulleen Maailman antidopingsäännöstön mukaan näytteiden pitkäaikaissäilytys ja analysointi on mahdollista 10 vuoden ajan näytteen ottamisesta. Aiemmin näytteiden pitkäaikaissäilytysaika oli kahdeksan vuotta. SUEK analysoi uudelleen 46 näytettä. Kaikki analyysitulokset olivat negatiivisia. Vanhimmat uudelleenanalysoidut näytteet olivat vuodelta 2011.

Dopingtestejä tehtiin lähes 90:ssä eri lajissa. Testatuimmat lajit olivat yleisurheilu, jääkiekko, jalkapallo, maastohiihto ja voimanosto.

Testitilasto

Lisätietoja:
Katja Huotari
SUEK – testauspäällikkö
puh: 040 843 3897