Sandra Bergqvist: Vastuullisuus luo turvallisuutta

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist otti blogihaasteen vastaan ja pohtii testauspooliurheilijoille suunnatussa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n blogissa urheilun vastuullisuuden ja sen luoman turvallisuuden merkitystä kaikille urheilutoimijoille. Lue ministeri Bergqvistin blogi kokonaisuudessaan alta.

Kiitos maailmanmestaruusmitalisti Perttu Hyväriselle haasteesta. Tuoreena liikunta-, urheilu- ja nuorisoministerinä otan tämän haasteen vastaan erittäin mielelläni. Urheilu on itselleni tärkeä työkalu arjen jaksamiseen, ja yritänkin ehtiä käymään juoksulenkillä joka päivä.

Meillä Suomessa valtio on sitoutunut antidopingtoimintaan ja kilpailumanipulaation torjuntaan valtiosopimuksin. Ministeriön tehtävänä on luoda edellytykset vastuulliselle urheilulle – joka on keskeisessä roolissa uudessa hallitusohjelmassa. Käytännön toimintaa tekevät ja koordinoivat urheilujärjestöt.

Haluamme olla mukana kehittämässä entistä parempaa ja ennen kaikkea turvallisempaa urheilua eri toimijoille. Urheilun tulee olla avointa kaikille, yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Kun urheilu pystyy edelleen kehittymään tähän suuntaan, uskon, että sen kiinnostavuus lisääntyy. Vanhemmat tuovat lapsensa mielellään turvallisen harrastuksen pariin, joka kehittää myös useita elämässä vaadittavia taitoja.

Osa näistä harrastajista seuraa teidän esikuvanne innoittamana esimerkkiä ja ovat tulevaisuuden huippujen huiput, kuten te testauspooliurheilijat olette. Teidän pitää saada keskittyä urheiluun ja meidän muiden tulee luoda niin teille kuin muille urheilijoille terveelliset ja turvalliset olosuhteet. Samalla kuitenkin esikuvana ja roolimallina olo tuo vastuuta.

Menestys on usein se mittari, jolla urheilijaa arvotetaan. Mielestäni vähintään yhtä tärkeää on vastuullisuus, ne keinot ja teot, joilla urheilu-uraa tehdään ja menestystä saavutetaan. Teitä esikuvia tarvitaan entistä paremman ja turvallisemman urheilun tekemiseen. Toivon, että puututte rohkeasti havaitsemiinne epäkohtiin ja nostatte niitä esille. Teidän kokemuksenne ovat aitoja, yksilöllisiä ja henkilökohtaisia. Esikuvana teitä kuunnellaan, ja sanoillanne on merkittävyyttä. Ottakaa rohkeasti kantaa ja haastakaa urheiluyhteisöä luomaan entistä parempia foorumeita, jotta saatte äänenne paremmin kuuluviin.

Vastuullinen ja eettisesti kestävä urheilu on kaikille tärkeää. Nyt te voitte osaltanne vaikuttaa siihen, millaisen huippu-urheilun jätätte tuleville huippu-urheilijoille.

Sandra Bergqvist
liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri

Haastan seuraavaksi kirjoittajaksi urheilija Reetta Hurskeen.

Suomen testauspooli on SUEKin nimeämä ryhmä huippu-urheilijoita, joihin dopingtestaus erityisesti kohdentuu ja joilla on olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus. Suomessa toimii sekä yksilölajien urheilijoille suunnattu rekisteröity testauspooli että joukkuelajien joukkuepooli.