Ruutu Euroopan neuvoston antidopingtyön luottamuspaikalle

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n pääsihteeri Pirjo Ruutu valittiin eilen Strasbourgissa Euroopan neuvoston dopinginvastaisen yleissopimuksen arviointityöryhmän puheenjohtajaksi. Työryhmän tavoitteena on kehittää järjestelmää, jonka avulla seurataan, kuinka Euroopan neuvoston maat noudattavat dopinginvastaista sopimusta.

Maailman Antidopingtoimisto WADA:lla on jo käytössä vastaava seurantajärjestelmä, jolla he arvioivat eri maiden sitoutumista Maailman antidopingsäännöstöön. UNESCO-sopimuksen, eli maailmanlaajuisen valtioiden välisen urheilun dopinginvastaisen sopimuksen, toteutumisen seurantaan kehitetään samanlaista järjestelmää.

Euroopan neuvoston työryhmän haasteena on seurantajärjestelmän kehittäminen niin, ettei päällekkäisyyksiä WADA:n ja UNESCO:n järjestelmien kanssa tule.

– Tavoitteena on, että eri antidopingtoimijoiden seurantajärjestelmät täydentävät toisiaan. Tämä mahdollistaa tietojen tehokkaan hyödyntämisen sekä yksinkertaistaa eri maiden raportointikäytäntöä, ADT:n pääsihteeri Ruutu sanoo.

Euroopan neuvoston dopinginvastaisen yleissopimuksen arvioinnin piirissä on tällä hetkellä 50 valtiota, jotka toteuttavat dopingvalvontaa maassaan.

Lisätietoja:

Pirjo Ruutu
ADT – pääsihteeri
mobile: 0400 503 798