Risto Nieminen: Ehdotus urheilun etiikan pelastamiseksi

Vuoden 2012 viimeinen Viestikapula-blogin merkintä on peräisin Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Risto Niemisen kynästä. Nieminen visioi kirjoituksessaan antidopingin, antimatchfixingin ja urheilun integriteetin puolustamisen sekä hyvien hallintotapojen kehittämisen ja valvonnan hyväksi tehtävän työn uutta, selkeää organisointia. Hän muistelee vuosia sitten tekemäänsä ehdotusta urheilun antidopingsertifikaatista ja toteaa, että samalle perustalle on nyt heti luotava uusi työsarka urheilun pelastamiseksi.

– Tarvitaan ensinnäkin työtä antimatchfixing-alueella. Uskomattoman syvälle jo urheilun ytimeen tunkeutunut rikollisuus on kahlittava. Vaikea tehtävä, mutta keinoina ovat urheilun omat säännöt ja yhteiskunnallinen lainsäädäntö, poliisitutkinnan ja erilaisten monitorointijärjestelmien tiukka yhteistyö sekä aivan uudenlaisiin tehoihin nostettu viestintä ja tietoisuuden lisääminen. Toiseksi urheilu tarvitsee nykyistä paljon vahvemmat ja yksiselitteisen selkeät good governance -säännöt, joiden noudattamista valvotaan armottomasti. Jo urheilun talouden mittakaava edellyttää selkeitä säännöksiä yhteiselle hallintotavalle, päätöksenteolle, valinnoille ja johtamiselle sekä läpinäkyviä ja avoimia kontrollimenetelmiä. Tästä hyötyvät kaikki, Nieminen kirjoittaa.

Risto Niemisen blogimerkintä on kokonaisuudessaan luettavissa ja kommentoitavissa osoitteessa http://blog.puhtaastiparas.fi/. Puhtaasti paras -ohjelman Viestikapula-blogissa käydään keskustelua puhtaasta urheilusta ja reilusta pelistä. Blogissa julkaistaan joka kuukausi yhden urheilijan tai urheilusta kiinnostuneen kirjoitus. Nieminen haastaa seuraavaksi Viestikapula-blogin viestinviejäksi Valo ry:n nykyisen puheenjohtajan Petteri Kilpisen