Reilun kilpailun ohjelmien arviointi käynnissä

Kuluvan ohjelmakauden (2021–2023) aikana tehtyjen Reilun kilpailun ohjelmien arviointi on alkanut. Syksyn aikana toteutetaan niin Suomen antidopingsäännöstön velvoittamien antidopingohjelmien kuin kilpailumanipulaation torjuntaohjelmien arviointi. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK on toimittanut viikko sitten urheilujärjestöjen toiminnanjohtajille tai toiminnasta vastaaville arviointikyselyn, jonka vastausaika päättyy lokakuun puolivälissä.

Arvioitavien antidopingohjelmien pitää perustua vuonna 2021 voimaan tulleeseen antidopingsäännöstöön ja kilpailumanipulaation torjunnan vuonna 2021 julkaistuun Reilun kilpailun ohjelmien kriteeristöön. Lisäksi arvioitavien ohjelmien tulee olla hyväksyttyjä järjestön hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä ennen 31.3.2023. Näin arviointiin saadaan mukaan myös toteutettuja toimenpiteitä.

Arviointi tehdään sekä ohjelman sisällöstä että sen toteutuksesta yhdessä. Urheilujärjestöllä voi olla yksi yhteinen Reilun kilpailun ohjelma tai antidopingohjelma ja kilpailumanipulaation torjuntaohjelma erillisinä.

Reilun kilpailun ohjelmien arviointi pohjautuu urheilujärjestöjen toiminnanjohtajalle tai vastaaville viikko sitten lähetettyyn kyselyyn, jonka linkki on järjestökohtainen. Näin kyselyä voi täyttää järjestössä useampi vastuuhenkilö tallentamalla oman osuutensa jälkeen. SUEKin kyselyyn tulee vastata viimeistään 15.10.2023.

Vanhan kriteeristön mukaisia ohjelmia ei arvioida, koska ne eivät perustu voimassa olevaan antidopingsäännöstöön. Jos urheilujärjestön Reilun kilpailun ohjelma on päivittämättä tai kesken, on se syytä hoitaa kuntoon pikimmin. SUEK auttaa järjestöjä ohjelmien teossa esimerkiksi kommentoimalla niitä ennen hallitushyväksyntää.

SUEK raportoi arvioinnin tulokset opetus- ja kulttuuriministeriölle. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään ohjelmien piiriin kuuluvien urheilujärjestöjen avustusvalmistelussa osana vastuullisuusarviointia.

Lisätietoja:
Susanna Sokka
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry
puh. 040 740 7477
susanna.sokka@suek.fi