Porttikieltojärjestelmä edellyttää Suomessa lainsäädännön muutosta

Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin teettämän selvityksen mukaan Suomen nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista urheilutapahtumia koskevan sopimusperusteisen porttikieltojärjestelmän toteuttamista. Porttikieltojärjestelmän toteutus on sen sijaan mahdollista lainsäädännön tukemana.

Suomessa on jo pitkään tunnustettu tarve urheilun yhteiselle porttikieltojärjestelmälle. Sillä halutaan vastata urheilukatsomoissa esiintyviin yleisimpiin häiriöihin kuten pyrotuotteiden käyttämiseen, väkivaltaan, esineiden kentälle heittämiseen, kentälle ryntäämiseen ja rasismiin.

Myös Suomessa 1.2.2022 voimaan tulleen urheilutilaisuuksien turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen toivotaan vauhdittavan porttikieltojärjestelmän toteutumista. Lisäksi oletettavissa on, että urheilun kansainvälisten suurtapahtumien järjestelyoikeuksien hakukriteereihin sisällytetään yhä useammin ehto lainsäädäntöön sisältyvästä porttikieltojärjestelmästä.

Suomen nykyinen lainsäädäntö ei tunne porttikiellon käsitettä. SUEKin selvityksen laatineen Janne Ripatin mukaan porttikieltojärjestelmää ei Suomessa voida toteuttaa sopimusperusteisesti perusoikeussäännösten, kokoontumislain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain puitteissa.

– On tärkeää, että suomalaisissa urheilukatsomoissa pystytään nauttimaan urheilusta turvallisesti. Valitettavasti useissa maissa tilanne urheilukatsomoissa on erittäin huolestuttava ja Suomessa kannattaa varautua näihin riskeihin hyvissä ajoin.  Porttikieltojärjestelmä on poliisin ja urheilujärjestöjen tunnistama tehokas keino turvallisuuden lisäämisessä. Sen tarpeellisuus on todettu myös sisäministeriön työryhmässä jo vuonna 2014. Selvitys osoittaa, että porttikieltojärjestelmää ei voida toteuttaa sopimusperusteisesti. Tästä syystä suomalaista lainsäädäntöä tulee kehittää siten, että se mahdollistaa porttikieltojärjestelmän toteuttamisen, SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson sanoo.

Sopimusperusteinen porttikieltojärjestelmä tarkoittaa käytännössä sitä, että ostaessaan lipun henkilö sitoutuu järjestäjän määrittelemiin käyttäytymissääntöihin.

Ripatin mukaan porttikieltojärjestelmän toteutus edellyttää lain säätämistä, jolloin käytännön yhdenvertaisuuteen, henkilökohtaiseen vapauteen, liikkumisvapauteen ja kokoontumisvapauteen liittyvät rajoittamiset voidaan ratkaista.

Selvitys urheilutapahtumien sopimusperusteisesta porttikieltojärjestelmästä

Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh: 040 740 7477