Pohjoismaiden antidopingorganisaatiot hakevat yhteistä päällikköä vastaamaan urheilijan biologinen passi -järjestelmän hallinnoinnista

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry ja Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa toimivat antidopigorganisaatiot sekä Norjan dopingtestauslaboratorio ovat perustaneet yhteisen yksikön Urheilijoiden biologisen passi -järjestelmän hallinnointia varten. Uuden yksikön päällikön tehtävä julistettiin tänään hakuun.

Pohjoismaisten antidopingorganisaatioiden yhteinen Nordic Athlete Passport Management Unit (NAPMU) vastaa kansainvälisesti yhteneväisen urheilijan biologinen passi -järjestelmän kehittämisestä ja toiminnasta Pohjoismaissa, Maailman Antidopingtoimisto WADA:n suositusten mukaisesti.

Urheilijan biologisessa passijärjestelmässä (Athlete Biological Passport, ABP) urheilijoille luodaan henkilökohtainen profiili, jossa seurataan valittuja biologisia muuttujia (esimerkiksi hemoglobiini ja hematokriitti) pitkän ajan kuluessa. Urheilijan biologista passijärjestelmää voidaan käyttää testauksen kohdentamisen ja ajoittamisen työvälineenä. Sitä voidaan käyttää myös osoittamaan epäsuorasti mahdollinen dopingaineiden tai -menetelmien käyttö ja siten antidopingsäännöstön mukainen dopingrikkomus.

Uuden pohjoismaisen yhteistyöelimen päälliköltä vaaditaan maisterin tai tohtorin tutkintoa fysiologian, hematologian, kemian, molekyylibiologian tai lääketieteen alalta. Koordinaattori tulee työskentelemään Oslossa mutta vastaamaan urheilijan biologisten passien hallinnoinnista kattavasti Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa yhteistyössä kunkin maan antidopingorganisaation edustajien kanssa.

Hakuaika tehtävään päättyy 15.4.2013.


Lisätietoja:
Mads Drange
Anti-Doping Norway
mobile +47 9925 4543
mads.drange@antidoping.no