Pesäpalloilija Rytkösen tapaus siirtyy Urheilun eettiselle kurinpitolautakunnalle

Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin tutkinta Joensuun Mailan pelaajaan Joni Rytköseen liittyvästä urheilun vakavasta eettisestä rikkomusepäilystä etenee kurinpitovaatimuksen esittäjältä Urheilun eettisen kurinpitolautakunnan käsittelyyn.

Tutkinta-aineisto toimitettiin elokuussa kurinpitovaatimusten esittäjä Juha-Mikko Hämäläiselle, joka on aineistoon perehdyttyään päättänyt viedä asian Olympiakomitean nimittämän Urheilun eettisen kurinpitolautakunnan ratkaistavaksi. Tapauksessa on kyse kurinpitomääräysten 5 §:n c-kohdassa tarkoitetusta seksuaalisesta häirinnästä.

– Tekotavan ohella tästä tekee vakavan eettisen rikkomuksen muun muassa se, että kohteena on ollut alaikäisiä henkilöitä ja toiminta on kestänyt noin puolen vuoden ajan, kurinpitovaatimusten esittäjä Hämäläinen sanoo.

Liikunnan ja urheilun yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset tulivat voimaan vuonna 2022 ja Suomen Pesäpalloliitto on sitoutunut yhteiseen kurinpitoon heti järjestelmän tultua voimaan. Asian käsittelystä vastaa tästä eteenpäin Urheilun eettinen kurinpitolautakunta.

SUEKin tietojen mukaan asiasta on käynnissä myös poliisin esitutkinta. Urheilun kurinpitomenettely ja poliisin esitutkinta eivät liity toisiinsa. Poliisin esitutkinta etenee esitutkintalain mukaisesti ja kurinpitoasiassa noudatetaan urheilun vakavien eettisten rikkomusten käsittelyä koskevia määräyksiä.

SUEKin Tutkintaa ja kurinpitovaatimuksen esittämistä koskeva ohjeisto
Tutkintaa ja kurinpitovaatimuksen esittämistä koskeva ohjeisto (suek.fi)

Lisätietoja kurinpitovaatimusten esittämisestä
Juha-Mikko Hämäläinen
puh: 040 741 0481

Lisätietoja                         
Susanna Sokka                 
puh: 040 740 7477