Lääkärin vastuu urheilijan hoitamisessa

Asioidessaan lääkärillä urheilijan tulee kertoa kuuluvansa dopingvalvonnan piiriin. Tällöin lääkäri pystyy tarkistamaan heti, onko aiottu hoito sallittu tai vaatiiko se esimerkiksi erivapauden hakemista. Vaikka urheilija on aina itse vastuussa käyttämästään lääkkeestä tai menetelmästä, on häntä hoitavalla lääkärillä tärkeä tehtävä urheilijan tukemisessa puhtaan urheilun polulla.

Lääkärin on hyvä tietää, että dopingvalvonnalla ei ole ikärajaa. Kaikki urheilijat, jotka osallistuvat järjestäytyneeseen urheilutoimintaan kuuluvat voimassa olevan antidopingsäännöstön piiriin iästään tai tasostaan riippumatta. Joissain lajeissa voi huipulla olla hyvinkin nuori urheilija. Pääasiassa testaustoiminta keskittyy eri lajien huippu-urheilijoihin. Tietoa antidopingasioista löytyy parhaiten SUEKin internetsivuilta (suek.fi).

Alle on koottu tärkeimmät asiat, jotka lääkärin tulee ottaa huomioon, kun asiakkaana on urheilija.

•    KAMU-lääkehausta, josta on myös ladattava mobiiliversio, voi helposti tarkistaa onko Suomessa myytävä lääkevalmiste sallittu vai kielletty. Lääkärin on hyvä tietää, että Maailman antidopingsäännöstön mukaan tulee ensisijaisesti käyttää urheilussa sallittua lääkevalmistetta. Kielletylle lääkeaineelle voidaan myöntää erivapaus ainoastaan, mikäli sallittua vaihtoehtoa ei ole tai se ei tehoa sairauteen.


•    Jos urheilija kuuluu SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin eli kilpailee sillä kansallisella tasolla, että erivapaus kielletyn lääkeaineen käytölle tulee hakea etukäteen. Kaikkina aikoina kiellettyä lääkitystä ei saa aloittaa ennen erivapauden myöntämistä. Vain kilpailuissa kielletyn lääkkeen voi aloittaa, mutta urheilija ei saa kilpailla ennen erivapauden myöntämistä tai lääkitys tulee lopettaa ennen kilpailua kyseisen lääkkeen varoajan mukaan. Poikkeuksena tähän on luonnollisesti lääketieteelliset hätätilanteet, jolloin erivapaus voidaan hakea takautuvasti hoidon jälkeen. Takautuvasti erivapauden hakevat myös sellaiset urheilijat, jotka eivät kuulu tasomäärittelyn piiriin, mutta he ovat olleet dopingtestissä. Tasomäärittely on lajikohtainen ja sen voi tarkistaa muun muassa Erkka-erivapauskoneelta.


•    Erivapauden hakemista varten lääkäri ja urheilija täyttävät hakemuslomakkeen, joka löytyy SUEKin internettisivuilta. Lomake on hyvä täyttää englanniksi, jolloin samaa lomaketta voi mahdollisesti hyödyntää kansainvälistä erivapautta haettaessa. Erivapaushakemuksen lisäksi hakemuksen liitteenä tulee toimittaa sairauteen liittyvät sairauskertomukset ja diagnoosin varmistavat tutkimustulokset. On myös hyvä tietää, että joillekin lääkeaineille erivapauden myöntämiseksi Maailman antidopingtoimisto WADAlla on normaalia hoitokäytäntöä tiukemmat kriteerit. Näin on esimerkiksi testosteroninkorvaushoidon suhteen. Tarkempaa tietoa yleisimpien sairauksien osalta löytyy WADAn nettisivuilta hakusanalla medical information.


•    Erivapaushakemus liitteineen lähetetään kansallisen tason urheilijoiden osalta SUEKiin ja kansainvälisen tason urheilijat hakevat pääsääntöisesti erivapauden suoraan kansainvälisen lajiliiton erivapauslautakunnalta.