Koulutuspäällikön sijaisuus

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tavoitteena on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa taata kaikille yhdenvertainen oikeus eettisesti kestävään urheiluun. SUEK vastaa omalta osaltaan antidopingtoiminnan, kilpailumanipulaation torjunnan sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden valtiosopimusten toimeenpanosta Suomessa. Lisäksi SUEK vahvistaa urheilun eettisyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä toimii aktiivisena keskustelujen käynnistäjänä ja keskustelijana.

SUEK hakee äitiysloman sijaiseksi

KOULUTUSPÄÄLLIKKÖÄ

Koulutuspäällikön toimenkuvaan kuuluu koulutustoiminnan toteuttaminen strategian ja koulutusohjelman mukaisesti. Koulutuspäällikkö vastaa itsenäisesti koulutuksen suunnittelusta, koulutustyökalujen ja -materiaalien rakentamisesta ja päivittämisestä sekä kouluttajaverkoston ylläpidosta ja kouluttamisesta. Koulutuspäällikkö osallistuu myös itse kouluttamiseen. Koulutustoimintaa tehdään yhteistyössä urheilujärjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Edellytämme

Työssä onnistuminen edellyttää erinomaisia organisointitaitoja, kykyä hallita kokonaisuuksia, oma-aloitteisuutta, itsenäistä työotetta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävä edellyttää myös hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä englannin kielen osaamista. Työntekijällä tulee olla valmius tarvittaessa matkustaa kotimaassa ja ulkomailla sekä tehdä ilta- ja viikonlopputöitä.

Erilaisten pedagogisten ratkaisujen tunteminen, kyky tuottaa monipuolisia koulutusmateriaaleja eri kohderyhmille sekä kokemus verkko-oppimisympäristöistä katsotaan eduksi.

Tehtävään valittavalta henkilöltä toivotaan korkeakoulututkintoa. Urheilun ja urheilujärjestöjen hyvä tuntemus on eduksi tehtävän hoidossa.

Tarjoamme

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työtehtävän, jossa on mahdollista edistää koulutuksen keinoin urheilun eettisiä asioita sitoutuneessa ja innostuneessa työyhteisössä. Tehtävässä saa tehdä töitä laaja-alaisesti urheilun eri toimijoiden kanssa.

Työsuhde on määräaikainen alkaen 28.6.2021 ja päättyen 31.8.2022.

Ansioluettelo ja hakemus palkkatoivomuksineen tulee toimittaa viimeistään 30.4.2021 osoitteeseen piia.poyhonen@suek.fi.

Lisätietoja voit kysyä koulutuspäällikkö Piia Pöyhöseltä puhelimitse 050 490 9959 (14.4., 16.4., 19.4., 21.4., 28.4. klo 14–16) tai sähköpostitse piia.poyhonen@suek.fi.