Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2014

Kiellettyihin aineisiin ja menetelmiin urheilussa ei ole tulossa merkittäviä muutoksia ensi vuodeksi. Vuoden 2014 kiellettyjen aineiden ja menetelmien listassa muutokset edelliseen listaan verrattuna ovat lähinnä otsakkeiden, käsitteistön ja nimistön täsmennyksiä.

Uusia, nimeltä mainittuja kiellettyjä aineita ovat kohtaan ”S5. Diureetit ja muut peiteaineet” lisätty vasopressiini V2 -antagonistien (vaptaanien) alaryhmä. Suomessa tämän ryhmän aineista on kaupan tolvaptaani (Samsca), joka on jo aikaisempina vuosina mainittu ADT:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon taulukossa II. Erikseen määriteltyjen piristeiden (S6.b) ryhmään on lisätty katinoni (mainittu jo aiemmin ADT:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa) ja sen muuntohuumeina käytetyt johdannaiset mefedroni, metedroni ja α-pyrrolidinovalerofenoni eli α-PVP. Lisäksi tähän ryhmään on kiellettynä aineena lisätty sydäntä hapenpuutteelta suojaava trimetatsidiini.

Koska on esiintynyt epäselvyyksiä siitä, onko suoneen ruiskutettu otsoni- tai happikaasu kielletty vai sallittu, ADT täsmentää, että luettelon kohdan M1. alakohtien 2 ja 3 perusteella kyseiset menetelmät ovat kiellettyjä.

1.1.2014 voimaan tuleva Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelo julkaistaan sähköisessä muodossa internetsivuillamme (www.antidoping.fi) sekä WADA:n internetsivuilla (www.wada-ama.org).

Timo Seppälä
lääketieteellinen johtaja