Kansalliset antidopingorganisaatiot vaativat WADAa kunnioittamaan Antidopingsäännöstöä valvovan komitean suosituksia

Maailman antidopingtoimisto WADAn riippumaton Antidopingsäännöstöä valvovan komitean raportin mukaan Venäjän antidopingtoimisto RUSADA ei täytä säännöstön vaatimuksia. Valvova komitea julkaisi toimenpidesuositukset Venäjän urheilujärjestelmää ja urheilijoita kohtaan. Esityksessä on muun muassa maan ja sen urheilijoiden sulkeminen pois urheilukilpailuista neljäksi vuodeksi. Komitea vaatii WADAa toimenpanemaan ja valvomaan vaadittujen toimenpiteiden toteutumisen. 

Kansallisten antidopingorganisaatioiden yhteistyöjärjestö iNADO julkaisi tänään lausunnon, jossa se vaatii koko urheiluyhteisöä noudattamaan Antidopingsäännöstöä valvovan komitean suosituksia. Maanantaina WADAn hallintoneuvosto tulee tekemään päätöksensä komitean suositusten noudattamisesta.

– Tutkinnassa on todistettu aukottomasti rikkomuksia, joihin Venäjän antidopingtoiminnassa on syyllistytty. Tämän vuoksi maata tulee rangaista säännöstöä valvovan komitean suositusten mukaisesti. Vain määrätietoisella ja yhdenvertaisella toiminnalla pystytään turvaamaan kaikkien urheilijoiden oikeus puhtaaseen ja reiluun urheiluun, SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson sanoo.

Lue iNADOn tiedote

Lisätietoja:

Susanna Sokka

SUEK – viestintäpäällikkö

puh: 040 740 7477