Kansalliset antidopingorganisaatiot ovat Kansainvälisen Olympiakomitean kanssa erimielisiä dopingvalvonnan tulevaisuudesta

Kansallisten antidopingorganisaatioiden yhteistyöelin iNADOn mukaan KOK:n vaatimukset yhdestä globaalista dopingtestausorganisaatiosta eivät edistäisi testauksen luotettavuutta. iNADO korostaa myös Maailman atidopingtoimisto WADAn ehdotonta riippumattomuutta. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on mukana iNADOn tuoreessa kannanotossa.

 
Dopingvalvonnan tulevaisuudesta ja merkityksestä on käyty vilkasta keskustelua Venäjän viime syksyn dopingskandaalien jälkeen. KOK esitti hiljattain näkemyksensä dopingvalvonnan järjestämisestä ja eri tahojen rooleista sen toteuttamisessa. KOK:n mukaan yhden globaalin testausorganisaation tulisi hoitaa koko dopingtestaus. iNADOn mukaan tämä ei kuitenkaan ole paras ratkaisu, vaan nykyisiä testausorganisaatioita on valvottava ja ohjattava entistä paremmin.

KOK ei myöskään näe esteitä sille, etteivät sen jäsenet voisi kuulua myös WADAn hallitukseen.

− Dopingvalvontajärjestelmän toimivuus ja uskottavuus edellyttää, että WADAn asema on nykyistä vahvempi ja itsenäisempi. Nähdäksemme WADAn riippumattomuus varmistetaan parhaiten sillä, että urheilujärjestöistä, joihin myös KOK kuuluu, ei nimitetä jäseniä WADAn hallitukseen. iNADO on viime kesästä lähtien ajanut tätä ja lähestynyt myös KOK:aa asiassa. Toivomme, että keskustelu etenee hyvässä hengessä mutta nopeasti, jotta varmistamme, että puhtaat urheilijat voivat luottaa kilpailun reiluuteen, sanoo Petteri Lindblom, SUEK lakiasiainjohtaja ja iNADOn hallituksen jäsen.

iNADO ei myöskään näe mahdollisuuksia eikä tarvetta sille, että dopingepäilyt käsiteltäisiin jo ensi asteessa urheilun kansainvälisessä välimiestuomioistuin CASissa, kuten KOK on ehdottanut. iNADOn näkemyksen mukaan se olisi liian kallista, eikä CAS pystyisi nykyisillä voimavaroillaan käsittelemään näin runsasta määrää dopingepäilytapauksia.

iNADOn kannanotto

Lisätietoja:

Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh 040 740 7477