Kansainväliset antidopingjohtajat vaativat WADAa uudistumaan

Kansainväliset antidopingjohtajat kokoontuivat vastatakseen urheilijoiden toiveisiin vaatia Maailman antidopingtoimisto WADAa kehittämään hallintotapaansa ja ottamaan paikkansa vahvana ja riippumattomana kansainvälisenä antidopingtoiminnan johtajana.

Urheilijat ja kansalliset antidopingorganisaatiot ovat huolissaan puhtaan urheilun asemasta ja sen uskottavuudesta maailmanlaajuisesti. Viime aikojen tapahtumat ovat horjuttaneet WADAn uskottavuutta ja nyt on uudistumisen aika.

– Jokaisella urheilijalla on oikeus puhtaaseen urheiluun ja reiluun peliin. WADAn tulee taata nämä oikeudet ja toimia vahvana, uskottavana ja riippumattomana kansainvälisenä johtajana. Mikäli WADA ei kuuntele urheilijoita eikä kunnioita heidän oikeuksiaan, se ei ole onnistunut tehtävässään, Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin vt. pääsihteeri Petteri Lindblom sanoo.

Kansainväliset antidopingjohtajat vaativat WADAa muun muassa toteuttamaan välittömästi riippumattoman tahon suorittaman perusteellisen selvityksen toiminnassaan mukana olevien henkilöiden mahdollisesta epäeettisestä kohtelusta.

MacLarenin raportin pohjalta Kansainväliset antidopingjohtajat vaativat jo vuonna 2016 WADAa uudistamaan hallintoaan sekä vahvistamaan riippumattomuuttaan ja toimintansa läpinäkyvyyttä. Vaatimuksista huolimatta uudistuksia ei ole tehty. Viimeisin esimerkki tästä on Venäjän antidopingtoiminnan toimintaoikeuksien palauttamisprosessi. Kritiikkiä on esitetty muun muassa prosessin avoimuuden puutteesta ja tiukasta aikataulusta, joka ei mahdollistanut eri tahojen kuulemista. Toimintaoikeuksien palauttamispäätöksen mukaan Venäjä pitää luovuttaa WADAlle koko laboratorioaineistonsa viimeistään 31.12.2018.

– WADAn uskottavuuden kannalta on tärkeää seurata, miten se hoitaa tämän prosessin. WADAn on varmistettava, että se saa tutkintaansa koko laboratorioaineiston. Prosessin on oltava läpinäkyvä, jotta WADAn toiminta säilyttää uskottavuutensa urheilijoiden ja koko urheiluyleisön keskuudessa, SUEKin vt. pääsihteeri Petteri Lindblom sanoo.

Kansallisten antidopingjohtajien kannanotossa ovat mukana: Alankomaat, Australia, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Japani, Kanada, Norja, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Singapore, Suomi, Sveitsi, Tanska, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat.

Lue koko lausunto englanniksi

Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh: 040 740 7477