iNADO vaatii jatkamaan ponnisteluja puhtaan urheilun puolesta

Kansallisten antidopingorganisaatioiden yhteistyöelimen iNADOn hallitus vaatii jatkamaan ponnisteluja puhtaiden urheilijoiden suojelemiseksi kaikkialla maailmassa. iNADOn vaatimus on vastaus Maailman antidopingtoimisto WADAn johtokomitean ja hallintoneuvoston kokouksissa äskettäin julkaistuihin tietoihin ja uusiin väitteisiin, joiden mukaan Venäjällä on mittava dopingilmiö.

– Dopingia käyttävät urheilijat syyllistyvät rikokseen urheilua vastaan ja vievät puhtailta urheilijoilta heille oikeutetusti kuuluvia mahdollisuuksia. Puhtaiden urheilijoiden etujen suojeleminen on ensiarvoisen tärkeää: he ansaitsevat urheilujohtajien tuen, iNADOn hallituksen puheenjohtaja Doug MacQuarrie sanoo.

Perusteluidensa tueksi iNADO toteaa lisäksi:

  • iNADO toistaa vuoden 2015 marraskuussa esittämänsä vaatimuksen, jonka mukaan Venäjän yleisurheiluliitto ARAF ja sen alaiset urheilijat on suljettava vuoden 2016 Rio de Janeiron kesäolympialaisista. WADAn viimeviikkoisen Venäjän dopinginvastaista työtä koskevan raportin perusteella on vain vähän uusia todisteita siitä, että venäläinen yleisurheilu olisi tehnyt tarpeeksi töitä välitavoitteidensa saavuttamiseksi.
  • iNADO tunnustaa, että WADAn rooli kansainvälisenä valvojana on vakavasti vaarassa, jos urheilua hallinnoivat tahot (kuten kansainväliset lajiliitot ja Kansainvälinen olympiakomitea) eivät toimi asianmukaisesti selkeissä antodopingsäännöstön rikkomistapauksissa. iNADO tunnustaa WADAn tärkeän valvojan roolin ja kunnioittaa sitä sekä uskoo, että Kansainvälisen olympiakomitean, Kansainvälisen paralympiakomitean ja kansainvälisten lajiliittojen on myös osoitettava tukensa toimimalla päättäväisesti WADAn löydösten perusteella.
  • Vaihtoehtoisesti kyseisten kansainvälisten urheilujärjestöjen olisi annettava WADAlle laajemmat täytäntöönpanovaltuudet. Laajempiin täytäntöönpanovaltuuksiin tulisi sisältyä toimet, joilla voidaan sulkea kilpailujen ulkopuolelle kansainväliset kilpaurheilijat, jotka edustavat maita tai urheilulajeja, joissa on todistetusti dopingongelma. Vain tällainen kilpailujen ulkopuolelle sulkeminen rohkaisee dopingongelman kanssa painivia maita ja urheilulajeja tarttumaan ongelmaan ja suojelemaan puhdasta urheilua.
  • iNADO on kiitollinen WADAlle ja sen kokoamille asiantuntijoille, kuten Ison-Britannian antidopingorganisaatiolle työstä, jota ne tekevät pyrkiessään oikaisemaan riippumattoman komission raportissa paljastettuja merkittäviä puutteita ja auttamaan Venäjää noudattamaan antidopingsäännöstöä. Kuuden viime kuukauden aikana Venäjällä suoritetut venäläisten eri urheilulajeja edustavien urheilijoiden testaukset ovat kuitenkin vain murto-osa aiemmin suoritetuista testauksista – olkoonkin, että uudet testaukset ovat laadukkaampia. Lisäksi rajoitettu näytteenottokapasiteetti, venäläisurheilijoiden rajoitettu tavoitettavuus ja jatkuvat hallinnolliset ongelmat hankaloittavat testausta. Dopingvalvonta ei siis vielä tällaisenaan ole riittävää, varsinkin kun kyseessä on yksi merkittävimmistä urheilumaista.
  • iNADO kiittää Vitali ja Julia Stepanovia heidän rohkeudestaan paljastaa totuus Venäjän dopingkäytännöistä. Antidopingsääntöjä on muutettava pikimmiten siten, että dopingin ja siihen liittyvän korruption paljastajia rohkaistaan ja suojellaan entistä paremmin.
  •  Kun otetaan huomioon viimeaikaiset erittäin merkittävät väitteet, jotka koskevat muun muassa Moskovan laboratorion entistä johtajaa tohtori Grigori Rodtšenkoa, on suoritettava perusteellinen ja riippumaton tutkimus, joka johtaa tarvittaessa rangaistustoimiin. Muutoin emme kykene säilyttämään maailman puhtaiden urheilijoiden uskoa ja luottamusta.
  • iNADO panee tyytyväisenä merkille WADAn ja Kansainvälisen olympiakomitean ilmoitukset lisätutkimuksesta ja säilytettyjen näytteiden uusista lisätestauksista.  iNADO ei kuitenkaan usko, että pelkästään Pekingin ja Lontoon kesäkisojen sekä Sotšin talvikisojen näytteiden tutkiminen ja uudelleentestaaminen riittävät palauttamaan niiden puhtaiden urheilijoiden luottamuksen, jotka valmistautuvat kilpailemaan Rio de Janeiron olympialaisissa myöhemmin tänä kesänä. WADAn, Kansainvälisen olympiakomitean ja kesälajien kansainvälisten lajiliittojen on viipymättä tutkittava kesäurheilulajeissa mahdollisesti esiintyvä tai esiintynyt doping.
  • Rion olympialaisiin valmistautuvien puhtaiden urheilijoiden kannalta on tärkeää, ettei vanhojen dopingtapausten (Pekingin, Lontoon ja Sotšin) käsittely käännä antidopingyhteisön huomiota pois nykyisestä tilanteesta Venäjällä ja muualla, kuten Keniassa. Kun meillä on tietoa mahdollisesta dopingista tai antidopingsäännöstön noudattamatta jättämisestä, on parempi pitää huijarit alun alkaen poissa Rion olympialaisista kuin yrittää selvittää kyseisiä tapauksia 8–10 vuotta myöhemmin, iNADO toteaa.
  • Näytteiden testaaminen uudelleen edistyneemmillä analysointitekniikoilla on kuitenkin hyödyllinen tapa havaita dopingia. Se välittää varoittavan viestin niille, jotka ovat dopingin kanssa tekemisissä.  On tärkeää, että Kansainvälinen olympiakomitea ja Kansainvälinen paralympiakomitea hyödyntävät kaikkia niiden käytettävissä olevia keinoja, jotta dopingia käyttävät urheilijat saadaan pysymään poissa olympialaisista ja paralympialaisista.


iNADOn maailmanlaajuinen kansallisten antidopingorganisaatioiden verkosto ja sen hallitus ovat valmiita tekemään yhteistyötä WADAn kanssa sen tutkimus-, määräystenmukaisuus- ja testausohjelmissa.

iNADO on kansallisten antidopingorganisaatioiden kansainvälinen yhteistyöelin. Kansallisten antidopingorganisaatioiden yksiselitteisenä tehtävänä on suojella puhtaita urheilijoita, eivätkä ne voi harjoittaa tämän tehtävän kanssa ristiriidassa olevaa toimintaa, kuten urheilun sponsorointia. iNADOn 58 jäsenjärjestöä edustavat kaikkia olympialiikkeen maantieteellisiä alueita ja suorittavat suurimman osan antidopingtyöstä kaikkialla maailmassa.

Lyhenne iNADO tulee nimestä Institute of National Anti-Doping Organisations.
Yhteistyöelin antaa kansallisille antidopingorganisaatioille yhteisen äänen, jolla ne voivat edistää urheilun parhaita käytäntöjä.