iNADO kannustaa toimintaan puhtaan urheilun puolesta

Maailman Antidopingtoimiston johtokomitean ja hallintoneuvoston kokousten alla kansallisten antidopingorganisaatioiden yhteistyöelin iNADO piti kokouksen Colorado Springsissä ja kehotti jatkamaan ponnisteluja puhtaiden urheilijoiden puolesta kaikkialla maailmassa. iNADOn puheenjohtaja David Kenworthy lausui seuraavaa:

–    Kiitämme riippumatonta komissiota sen tekemästä hyvästä työstä Venäjän yleisurheilun dopingin paljastamiseksi. Lisäksi kiitämme Maailman Antidopingtoimistoa WADAa siitä, että se muodosti riippumattoman komission ja tuki sen työtä.

–    Riippumattoman komission paljastama antidopingtoimintaan liittyvä korruptio on murheellinen asia urheilulle ja puhtaille urheilijoille kaikkialla. Se on osoitus siitä, että antidopingtyön on oltava riippumatonta urheilujärjestöistä ja valtioiden hallituksista.

–    ARAF – Venäjän yleisurheiluliitto – ja sen alaiset urheilijat on suljettava vuoden 2016 Rio de Janeiron kesäolympialaisista. Venäjän yleisurheilussa havaittu korruptio edellyttää sitä. ARAF ei ole osoittanut kykenevänsä lähettämään olympialaisiin puhdasta joukkuetta. On annettava vahva viesti, että kansalliset liitot eivät voi osallistua korkeimman tason kilpailuihin silloin, kun antidopingtyötä on tietoisesti vääristelty. ARAFin toimet, joilla on tietoisesti rikottu urheilun sääntöjä, ovat tahranneet kaikki venäläiset yleisurheilijat.

–    Riippumaton komissio käytti korruption paljastamiseen ilmiantajia. Antidopingsääntöjä on muutettava pikimmiten siten, että dopingin paljastajia rohkaistaan ja suojellaan entistä paremmin.

–    iNADO kehottaa WADAa tehostamaan riippumattoman Compliance Review Committeen työtä ja nostamaan sen rahoituksen vähintään samalle tasolle kuin mitä vuosittain käytetään antidopingtutkimukseen.

–    iNADO on huolestunut dopingtestauksen puutteista kaikessa venäläisessä urheilussa, ja iNADOn maailmanlaajuinen kansallisten antidopingorganisaatioiden verkosto on WADAn ja kansainvälisten lajiliittojen käytettävissä Venäjällä tehtävään ja venäläisiin urheilijoihin kohdistuvaan dopingtestaukseen.

iNADO on kansallisten antidopingorganisaatioiden kansainvälinen yhteistyöelin. Kansallisten antidopingorganisaatioiden yksiselitteisenä tehtävänä on suojella puhtaita urheilijoita, eivätkä ne voi harjoittaa tämän tehtävän kanssa ristiriidassa olevaa toimintaa, kuten urheilun sponsorointia. iNADOn 53 jäsenjärjestöä edustavat kaikkia olympialiikkeen maantieteellisiä alueita ja suorittavat suurimman osan antidopingtyöstä kaikkialla maailmassa.

iNADOn alkuperäinen tiedote:
http://www.inado.org/fileadmin/user_upload/iNADO_Urges_Action_to_Protect_Clean_Sport__Media_Release_.pdf