iNADO kannattaa antidopingtoiminnan uudistuksia

Vuosittaiseen yleiskokoukseensa kokoontunut iNADO toteaa julkilausumassaan, että se kannattaa Kööpenhaminan julistuksessa ehdotettuja muutoksia antidopingtoimintaan. iNADO kokoontui Sveitsissä juuri ennen WADAn vuotuista antidopingorganisaatioiden symposiumia, joka on tärkein vuosittainen antidopingtoimijoiden kokoontuminen.


iNADON kannanoton mukaan Kööpenhaminan julistuksessa ehdotetut uudistukset ovat yksinkertaisia ja tehokkaita. Eräänä uudistuskohteena on poistaa perustavanlaatuinen intressiristiriita, joka on olemassa, kun urheilujärjestöt valvovat antidopingpäätöksiä. Julistuksessa esitetään myös, että Maailman antidopingtoimisto WADAa tulee vahvistaa kehittämällä sen itsenäisyyttä ja läpinäkyvyyttä sekä panostamalla sen toimintaan taloudellisesti nykyistä enemmän.

Kööpenhaminan julistuksen mukaan myös WADAn kykyä tutkia ja valvoa antidopinsäännöstön noudattamista ja määrätä rangaistuksia tulee kehittää. Lisäksi vaaditaan näkyvää tunnustusta urheilijoille, jotka eivät kilpailijoidensa dopinginkäytön takia ole menestyneet tai saaneet mitaleja. Dopingepäilyjen ilmiantajille esitetään lisää tukea ja suojelua.   

iNADO on myös esittänyt muutoksia WADAn hallinnollisiin rakenteisiin. Näin saataisiin poistettua rakenteelliset ristiriidat, jotka vaikeuttavat puhtaiden urheilijoiden oikeuksien puolustamista.  

iNADO on kansallisten antidopingorganisaatioiden ja niiden henkilöstön yhteistyöelin. Sen tavoitteena on vaikuttaa yhdenvertaisuuden kehittämiseen antidopingtyössä järjestämällä koulutusta ja seminaareja sekä vaihtamalla tietoja alan toiminnan totuttamisesta.

Kööpenhaminan julistuksessa ehdotetut uudistukset