Haetaan määräaikaista tutkijaa Hyvä hallinto urheilussa -selvityshankkeeseen

Tutkijan tehtävänä on Hyvä hallinto urheilussa -selvityksen toteuttaminen. Kyseessä on Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin hallinnoima selvityshanke, joka toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistojen sekä Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan kanssa. Hanketta johtaa ohjausryhmä, johon kuuluvat hankkeen keskeiset osapuolet.

Hankkeen tavoitteena on selvittää:

  • kuinka urheilun hyvän hallinnon asioita on käsitelty suomalaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa
  • mihin hyvä hallinto urheilun yhteydessä liittyy ja minkälaisilla käytännöillä on sen edistämistä pyritty toteuttamaan
  • millaisin seikkoihin urheilujärjestöjen, muiden urheilun sidosryhmien ja julkisen vallan tulee jatkossa kiinnittää huomiota

Selvitystyö pitää sisällään keskeisten toimijoiden haastattelut ja kirjallisuuskatsauksen. Lisäksi työtehtäviin kuuluu tutkimusraportin kirjoittaminen ja sen esitteleminen muun muassa Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnassa.

Edellytämme

Hankkeessa onnistuminen edellyttää:

  • kykyä toteuttaa itsenäisesti korkealaatuista tutkimusta
  • vastata tutkimuksen raportoinnista ja viestinnästä

Tehtävään valittavalta henkilöltä toivotaan:

  • tohtorin tutkinto soveltuvalta alalta (esimerkiksi hallintotiede, Iiikuntatiede, oikeustiede tai sosiologia)
  • kokemusta itsenäisestä tutkimustyöskentelystä
  • hyvään hallintoon liittyvien kysymysten tuntemusta
  • liikunnan ja urheilun toimintaympäristöjen tuntemus luetaan eduksi

Tarjoamme

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työtehtävän, jossa on mahdollista edistää urheilun eettisiä asioita sitoutuneessa ja innostuneessa työyhteisössä.

Haemme tutkijaa 6 kuukauden määräaikaiseen tehtävään 1.6.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Ansioluettelo ja hakemus tulee toimittaa viimeistään 17.5.2023 osoitteeseen marko.kananen@suek.fi.

Lisätietoja voit kysyä tutkimuspäällikkö Marko Kanaselta puhelimitse 040 653 6532 tai sähköpostitse yllä olevaan osoitteeseen.