Farmaseutin vuorotteluvapaan sijaisuus

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tavoitteena on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa taata kaikille yhdenvertainen oikeus eettisesti kestävään urheiluun. SUEK vastaa omalta osaltaan antidopingtoiminnan, kilpailumanipulaation torjunnan sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden valtiosopimusten toimeenpanosta Suomessa. Lisäksi SUEK vahvistaa urheilun eettisyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä toimii aktiivisena keskustelujen käynnistäjänä ja keskustelijana.

SUEK hakee

Farmaseutin vuorotteluvapaasijaista 9.12.2021-31.7.2022

Tehtävä

Farmaseutin toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti urheilijoiden lääkinnällisten erivapausasioiden hoitaminen. Näitä ovat muun muassa neuvonta erivapausmenettelyyn liittyvissä kysymyksissä sekä lääkeainekyselyissä, Erivapauslautakunnan sihteerin tehtävät sekä yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten lajiliittojen kanssa. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu sisällön tuottamista SUEKin materiaaleihin sekä muita erikseen sovittavia tehtäviä.

Edellytämme

Työtehtävän hoitaminen edellyttää järjestelmällistä ja huolellista työskentelytapaa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä asiakaspalvelutaitoja sekä englannin kielen suullista sekä kirjallista taitoa. Toimessa vaaditaan täydellistä luotettavuutta. Urheilun tuntemus sekä kokemus laatujärjestelmien parissa työskentelystä ovat eduksi tehtävän hoitamisessa.
Koska kyseessä on vuorotteluvapaan sijaisuus, sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on

  • alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
  • ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
  • vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Tarjoamme

Tarjoamme haasteellisen ja monipuolisen työtehtävän sekä mahdollisuuden edistää urheilun eettisyyttä sitoutuneessa ja innostuneessa työyhteisössä. Työsuhde on määräaikainen alkaen 9.12.2021 ja päättyen 31.7.2022, sisältää myös vuosiloman sijaisuuden sekä perehdytyksen.

Ansioluettelot ja hakemukset palkkatoivomuksineen tulee toimittaa viimeistään 27.10.2021 osoitteeseen anna.simula@suek.fi.

Lisätietoja tehtävästä voit kysyä farmaseutti Anna Simulalta puh. 0400 338 510 soittoajat 14.10. ja 15.10. klo 12-14 sekä 25.10. klo 12-14 ja 26.10. klo 9-11. Vuorotteluvapaan ehdoista sekä työsuhteeseen liittyvistä kysymyksistä pääsihteeri Teemu Japissonilta puh. 0400 878 949.