Erkki Vettenniemi: Dopingpuheen hauskimmat harhat

Viestikapula-blogin helmikuun kirjoittajavieraana kohahduttaa vapaa toimittaja ja tutkija Erkki Vettenniemi. Hän käy railakkaasti käsiksi yleisiin väitteisiin dopingista ja antidopingtyöstä. Vettenniemen kymmenen teesiä tuo kiinnostavan, omaperäisen näkökulman keskusteluun dopingaineiden käytöstä.

Erkki Vettenniemi antaa tekstissään kyytiä muun muassa seuraaville väitteille: ”Penkkiurheilijat tuomitsevat dopingin”, ”Testeissä kiinnijäämisen uhka toimii nyt todellisena pelotteena” ja ”Ilman antidopingia urheilu olisi sielutonta sirkusta.” Blogimerkintä on kokonaisuudessaan luettavissa ja kommentoitavissa osoitteessa http://blog.puhtaastiparas.fi/.

Puhtaasti paras -ohjelman Viestikapula-blogissa käydään keskustelua puhtaasta urheilusta ja reilusta pelistä. Blogissa julkaistaan joka kuukausi yhden urheilijan tai urheilusta kiinnostuneen kirjoitus. Erkki Vettenniemi haastaa maaliskuun 2011 Viestikapula-blogin viestinviejäksi Suomen Urheilukirjaston johtaja Matti Hintikan.