Dopingvalvontavuosi 2015 – Suomalaiset urheilijat tyytyväisiä dopingtestaukseen

ADT teki vuonna 2015 yhteensä 2 693 dopingtestiä Suomessa ja ulkomailla. Testeistä 2 466 oli ADT:n kansallisen testausohjelman testejä, ja näistä 264 oli veritestejä. Lisäksi ADT otti osana kansallista Urheilijan biologista passia 264 verinäytettä. Vuoden aikana oli neljä dopingrikkomusta. Yhden tapauksen käsittely on vielä kesken. ADT keräsi palautetta testatuilta urheilijoilta, testauspoolijärjestelmä koettiin tehokkaana valvonnan välineenä.

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n teettämän selvityksen mukaan dopingtesti kokonaisuutena sai urheilijoilta erittäin hyvät arviot: 97 prosenttia arvioi sen hyväksi tai erinomaiseksi. Urheilijat olivat tyytyväisiä ADT:n dopingtestiryhmän ystävällisyyteen, luotettavuuteen ja yhteistyökykyyn.

Testauspoolijärjestelmää urheilijat pitivät kyselyn mukaan hyvänä ja tehokkaana keinona parantaa puhtaiden urheilijoiden tasavertaisuutta huippu-urheilussa, vaikka järjestelmää toisinaan arvostellaan.

– On hienoa, että suomalaiset huippu-urheilijat ymmärtävät testauspoolijärjestelmän lisäävän kansainvälistä yhdenvertaisuutta. Vaikka testauspooliin kuuluminen vaatii urheilijoilta huomiota, ovat he ottaneet olinpaikkatietojen ilmoittamisen osaksi urheilijan arkea, Suomen urheilun eettisen keskuksen testauspäällikkö Katja Huotari sanoo.

Urheilijoiden luottamus suomalaisen urheilun puhtauteen oli suurempi kuin luottamus urheilun puhtauteen koko maailmassa. Urheilijoiden mielestä heidän oman lajinsa kansainvälisellekin huipulle voi päästä ilman dopingia. Dopingtapaukset eivät olleet heikentäneet urheilijoiden motivaatiota urheilla, mutta niiden arvioitiin vaikuttaneen urheilun sponsorointiin.

– Selvityksen perusteella dopingtestaus on Suomessa toteutettu laadukkaasti ja urheilijat pitävät urheilun eettisyyttä tärkeänä asiana. Olemme selvittäneet myös dopingtestaajien näkemyksiä testauksesta. Molempien kyselyiden tulokset osoittavat, että niin urheilijat kuin testaajat haluavat yhteistyössä turvata urheilijan oikeuden puhtaaseen ja reiluun urheiluun. Vahva antidopingtoiminta kuuluu nyt uuden Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin toimialoihin. Pääsemme jatkamaan ADT:n pitkäjänteistä työtä, Huotari sanoo.

Lisätietoja:

Katja Huotari
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK
Suomen antidopingtoimikunta ADT
testauspäällikkö
puh 040 843 3897


Dopingtestaustilastot vuonna 2015

Tietokulma:
Antidopingtoiminta lukuina vuonna 2015

Testit monipuolistuivat: dopingtestaus vuonna 2015
o    2 693 dopingtestiä (3 020 vuonna 2014)
o    2 466 (2 770 vuonna 2014) ADT:n kansallisen testausohjelman dopingtestiä; näistä 1 048 (1 310 vuonna 2014) kilpailutestejä ja 1 418 (1 460 vuonna 2014) kilpailujen ulkopuolisia testejä
o    lisäksi 227 kansallisten lajiliittojen, kansainvälisten lajiliittojen tai WADAn kilpailu- ja kilpailujen ulkopuolista testiä

Puhtaan urheilun sanoma kiiri
•    120 luentoa, joilla yli 4 200 kuulijaa
•    15 urheilutapahtumassa mukana Puhtaasti paras -esittelypiste, tapahtumissa yhteensä tuhansia katsojia