Asetatsoliamidi

Asetatsoliamidi kuluu dopingaineena diureettien ja peiteaineiden ryhmään S5. Sen käyttö on kielletty urheilussa kaikkina aikoina. Aineella ei ole suorituskykyä parantavaan ominaisuutta.


Asetatsoliamidi peittää muiden aineiden näkyvyyttä dopingtestissä kahdella eri tavalla: estämällä niiden eritystä virtsaan ja laimentamalla virtsaa. Näiden perusteiden vuoksi asetatsoliamidi luokitellaan dopingaineeksi. Diureettina se laimentaa virtsaa ja sen vuoksi pienentää esimerkiksi dopingaineiden pitoisuuksia virtsassa. Asetatsoliamidi nostaa myös virtsan pH:ta. Tämä vähentää eräiden muiden aineiden, kuten esimerkiksi amfetamiinin eritystä virtsaan.

Asetatsoliamidia käytetään silmänpainetaudin eli glaukooman hoidossa tabletteina tai suonensisäisesti akuutissa kohtauksessa, koska se laskee silmänpainetta estämällä hiilihappoanhydraasi entsyymiä. Asetatsoliamidia käytetään myös vuoristosairauden estoon ja hoitoon. Käytön haittavaikutuksia ovat muun muassa hypokalemia eli alhaiset veren kalium tasot, munuaiskivet, väsymys ja raajojen pistely.

Positiivisia dopingtestituloksia asetatsoliamidista on raportoitu harvoin.

SUEK 13.2.2018