Antidopingjohtajat vaativat edelleen välittömiä uudistuksia puhtaiden urheilijoiden luottamuksen palauttamiseksi

Johtajat eri puolilta maailmaa kokoontuivat Bonniin toiseen ylimääräiseen huippukokoukseen, jota isännöi Saksan kansallinen antidopingtoimikunta. Johtajat toistivat muun muassa ehdotuksensa, että Maailman antidopingtoimisto WADA hoitaisi itsenäisesti ja urheilujärjestöistä riippumattomasti kaiken keskeisen antidopingtoiminnan. Johtajat tarjoutuivat tapaamaan WADAn hallituksen ja Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtajan Thomas Bachin keskustellakseen urheilujärjestöjen roolista kansainvälisen dopingin vastaisen työn uudistamisessa sekä mahdollisesta yhteisen testausyksikön perustamisesta.

Kansallisten antidopingjärjestöjen johtajat eri puolilta maailmaa kokoontuivat keskiviikkona keskustelemaan kiireellisistä ja välttämättömistä uudistuksista puhtaiden urheilijoiden ja rehellistä urheilua arvostavien luottamuksen palauttamiseksi. Johtajat toistivat uudistusehdotuksensa, jotka esiteltiin jo elokuussa ensimmäisessä ylimääräisessä huippukokouksessa Kööpenhaminassa.

– Urheilijat haluavat voittaa kilpailemalla puhtaasti. Meidän on palautettava luottamus siihen, että dopingin vastaisella työllä todella suojellaan puhtaiden urheilijoiden oikeuksia ja vastataan yleisön toiveeseen reilusta ja tasaisesta pelikentästä. Kaikki tänään sovitut uudistukset auttavat suojelemaan paremmin puhtaiden urheilijoiden oikeuksia ja säilyttämään pelikentän tasaisena. Erityisen tärkeää on varmistaa, etteivät urheilujärjestöjen intressit vaikuta maailmanlaajuiseen valvojaan Maailman antidopingtoimisto WADAan, johtajat totesivat yhteisessä lausunnossaan.

Saksan kansallisen antidopingtoimikunnan NADAn isännöimässä kokouksessa keskusteltiin myös WADAn hallintomallin uudistamisesta. Johtajat tunnustivat edelleen, että tiiviillä yhteistyöllä urheilujärjestöjen kanssa on suuri merkitys etenkin antidopingkoulutuksessa ja rahoituksessa sekä tiedon ja osaamisen jakamisessa. He kuitenkin toistivat ehdotuksensa, että tutkimukseen, testaukseen ja tulosten käsittelyyn liittyvät toiminnot eriytettäisiin urheilujärjestöistä. Näin vältettäisiin eturistiriidat, joita syntyy, kun urheilujärjestöjen tehtävänä on valvoa itse omaa dopingin vastaista työtään.

Johtajat olivat yksimielisiä myös siitä, että puhtaiden urheilijoiden reilun kohtelun kannalta tärkein uudistus olisi antidopingtoiminnan keskeisten johtotehtävien sulkeminen urheilujohtajilta. Johtajat toistivat kantansa, etteivät antidopingjärjestöjen päätöksentekijät saisi toimia urheilujärjestöjen tai tapahtumajärjestäjien organisaatioiden hallituksissa, toimihenkilöinä tai muissa tehtävissä, joihin kuuluu näiden organisaatioiden toimintaperiaatteista ja suuntalinjoista päättämistä.

Lisäksi johtajat keskustelivat WADAn Think Thank -kokouksen ja viimeaikaisen Kansainvälisen olympiakomitean huippukokouksen julkilausuman vaikutuksista. Vaikka monet pitivät joitakin näistä edistysaskelista rohkaisevina, olivat johtajat yksimielisiä siitä, että urheilijoiden oikeuksien täydellinen toteutuminen edellyttää näistä prosesseista riippumatonta vahvaa toimijaa.

Seuraavaksi johtajat käsittelivät Venäjällä paljastunutta valtion tukemaa dopingohjelmaa, johon liittyi riippumattoman tutkijan professori Richard McLarenin mukaan ennennäkemättömän laajaa korruptiota. Venäjän urheiluministeriö, dopinglaboratorio ja antidopingtoimikunta esimerkiksi salasivat satoja positiivisia testinäytteitä.

Johtajat kehottivat kansainvälistä yhteisöä sitoutumaan tiiviimmin McLarenin meneillään olevaan selvitystyöhön Venäjän valtion tukemasta dopingin käytöstä ja venäläisen antidopingtyön korruptiosta sekä tunnustamaan sen tulokset julkisesti, jotta puhtaita urheilijoita ei enää laiminlyötäisi yhtä karkeasti. Johtajat vaativat jälleen myös rohkaisemaan, suojelemaan ja tukemaan ilmiantajia. Lisäksi johtajat toistivat vaatimuksensa, että Maailman antidopingsäännöstön rikkomuksista säädetään selkeät rangaistukset niin pian kuin mahdollista, jotta korruptoituneet urheilujärjestelmät saadaan kitkettyä pois kansainvälisistä kilpailuista.

Lisäksi he kehottivat Kansainvälistä olympiakomiteaa tuomitsemaan Fancy Bears -nimellä tunnetun hakkeriryhmän laittoman hyökkäyksen, jossa on julkistettu urheilijoiden yksityisiä terveystietoja, ja käyttämään kaiken vaikutusvaltansa hyökkäysten ja tietojen julkaisun lopettamiseksi.

Lopuksi antidopingjohtajat sopivat jatkavansa työtään puhtaiden urheilijoiden puolesta ja uudistusehdotusten toteuttamiseksi vaikuttamalla muihin keskeisiin päätöksentekijöihin. Antidopingjohtajat sopivat pyrkivänsä yhteistyöhön WADAn ja Kansainvälisen olympiakomitean kanssa, sillä he tarjoutuivat tapaamaan sekä WADAN hallituksen että Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtajan Thomas Bachin. Tapaamisissa on tarkoitus keskustella tarkemmin uudistuksista ja antidopingjärjestöjen sitoutumisesta urheilujärjestöistä riippumattomaan dopingin vastaiseen työhön.

Ehdotuksia oli laatimassa kansallisten antidopingjärjestöjen johtajia eri puolilta maailmaa: Australiasta, Belgiasta, Etelä-Afrikasta, Hollannista, Irlannista, Isosta-Britanniasta, Itävallasta, Japanista, Kanadasta, Kroatiasta, Norjasta, Puerto Ricosta, Puolasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Sloveniasta, Suomesta, Sveitsistä, Tanskasta, Uudesta-Seelannista ja Yhdysvalloista sekä kansallisten antidopingjärjestöjen yhteistyöelimestä iNADOsta.