Antidopingasioiden kurinpitolautakunta hakee osa-aikaista sihteeriä 

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta on riippumaton elin. Se käsittelee ja ratkaisee, onko antidopingsäännöstön soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan tai muun henkilön menettelyä tai toimintaa pidettävä säännöstössä tarkoitettuna dopingrikkomuksena. Kurinpitolautakunta määrää myös tarvittaessa rikkomusten seuraamukset. 

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta hakee 

sihteeriä 

Sihteerin tehtävään kuuluu sopia kurinpitolautakunnan suullisten käsittelyiden ajankohdat yhdessä asianosaisten kanssa ja järjestää käsittely. Sihteeri laatii käsittelystä tekemiensä muistiinpanojen pohjalta ratkaisuluonnoksen kurinpitolautakunnalle. Lautakunnan päätöksen jälkeen sihteeri kirjoittaa päätöksen ja lähettää sen SUEKille. Osa-aikaisen tehtävän työmäärä vaihtelee ja on keskimäärin 50 tuntia vuodessa. Maksettavasta korvauksesta sovitaan erikseen.

Arvostamme

  • • tietoja urheiluoikeuden perusteista (esim. urheilijan ja muiden urheilutoimijoiden sitouttaminen antidopingsääntöihin)
  • • kokemusta oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta
  • • taitoa kirjoittaa päätöstekstejä tapauksen aineiston perusteella
  • • hyvää englannin kielen taitoa 

Ansioluettelo ja hakemus tulee toimittaa viimeistään 7.6.2024 mennessä osoitteeseen teemu.japisson@suek.fi

Lisätietoja voit kysyä kurinpitolautakunnan sihteeriltä Jussi Leskiseltä jussi.leskinen@oikeus.fi ja kurinpitolautakunnan puheenjohtajalta Esa Schöniltä esa.schon@aikalaki.fi.