ADT:n toimintaa laajennetaan: urheilun eettisiä toimintoja tullaan keskittämään

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) selvitysten mukaan sekä kansainvälisten sopimusten puitteissa on ministeriö nimittänyt tänään Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan vuosiksi 2015–2018. Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia eri hallinnonalojen ja urheilun toimijoiden välisenä koordinaatio- ja yhteistyöelimenä. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimitettiin professori Heikki Halila ja työjaoston puheenjohtajana on johtaja Harri Syväsalmi.

Neuvottelukunnan tärkeimpinä tehtävinä on urheilun eettisyyden vahvistaminen, kansainvälisten sopimusten täyttäminen kattavalla kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä. Ensimmäisenä tehtävänä on luoda yhteistyöperiaatteet urheilukilpailuiden manipuloinnille, katsomoväkivallan ehkäisylle sekä antidopingtoiminnan hoitamiselle.

Euroopan neuvoston Urheilukilpailuiden manipuloinnin vastaisella yleissopimuksella on 19 allekirjoittajaa ja 2 ratifioijaa. Sopimus tulee voimaan, kun sen ratifioi viisi maata. Suomi tulee ratifioimaan sopimuksen heti kun Euroopan Unioni vahvistaa sopimukseen liittymisen.

OKM:n johtaja Harri Syväsalmi toteaa, että tänään julkaistuilla toimenpiteillä Suomi ottaa voimakkaasti kantaa eettisiin asioihin kansainvälisessä eturintamassa.

–    Meillä Suomessa on vankka ja tuore näkökulma siitä, miten uusia toimintamalleja tullaan kehittämään vahvalla, laajalla ja kansainvälisillä verkostoilla, joissa on aktiivisesti mukana eri valtioiden ohella urheiluliike, pelioperaattorit sekä muita keskeisiä toimijoita kuten esimerkiksi Europol ja Interpol.

Neuvottelukunta käsittelee aluksi esitystä Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n tehtäväkentän laajentamisesta koordinoimaan antidopingtoiminnan lisäksi muita urheilun eettisiin asioihin liittyviä asioita sekä käytännön tehtäviä muun muassa koulutuksen ja viestinnän osalta.

–    Urheilun reilu peli on tärkeää, ja meillä jokaisella toimijalla on oma vastuumme sen edistämisessä. Me ADT:ssä otamme uudet tehtävät vastaan suurin odotuksin. Oikeudenmukaisuus, luotettavuus ja yhteistyö ovat jo nyt ADT:n toiminnan perusta. Nämä arvot vahvistavat myös tulevien tehtävien hoitamista. Eettisten asioiden keskittäminen ja lisääminen osaksi toimintaamme tulee tehostamaan entisestään myös antidopingtoimintaa. Aiomme aloittaa laajennetun tehtäväkentän vastaanottamiseen tähtäävät valmistelut vielä tämän vuoden aikana, ADT:n puheenjohtaja Pekka Ilmivalta sanoo.

Lisätietoja:
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2015/11/eettinen.html?lang=fi