ADTn Pirjo Ruutu Euroopan neuvoston luottamustehtävään

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n pääsihteeri Pirjo Ruutu valittiin Euroopan neuvoston dopinginvastaisen sopimuksen seurantaryhmän (Council of Europe Anti-Doping Convention) varapuheenjohtajaksi tällä viikolla Strasbourgissa. Ryhmän puheenjohtajana on Norjan antidopingtoimiston toimitusjohtaja Anders Solheim. Toimikausi on 2014–2016.

Työryhmän tärkeimpänä tehtävänä on koordinoida ja arvioida neuvoston 51 jäsenmaan antidopingjärjestelmien kehittämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa dopingvalvonnan, koulutuksen ja viestinnän tehostamista sekä yhteistyön aktivoimista niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Euroopan neuvoston periaatteena on ihmisoikeuksien ja demokratian kehittäminen jäsenmaissaan. Neuvoston dopingin vastainen sopimus on vanhin kansainvälinen valtioiden sopimus antidopingtyössä. Ruutu näkee neuvoston roolin antidopingtyön kehittämisessä tärkeänä sekä kansainvälisesti edistyksellisenä.

–    Maailmanlaajuisesti vastaavaa työryhmää ei ole muissa maanosissa. Työryhmä on ainutlaatuinen paikka, jossa sopijavaltiot yhteistyössä kehittävät laajasti antidopingtyötä ja luovat toimintamalleja, joita käytetään myös Euroopan ulkopuolella. On hienoa saada tällainen luottamus ja osallistua tämän ryhmän työhön. Pidän erittäin suurena tunnustuksena pohjoismaiselle antidopingtyölle, että ryhmän työtä johtavat nyt Norjan ja Suomen edustajat yhteistyössä, Ruutu sanoo.

Kokouksessa nimitettiin jäseniä myös Euroopan neuvoston dopinginvastaisen sopimuksen asiantuntijaryhmiin. Näitä ovat muun muassa sopimuksen seurannan kehittämistyöryhmä, lainopillinen työryhmä, tieteellinen työryhmä ja koulutustyöryhmä.

Lisätietoja:
http://www.coe.int/t/dg4/sport/doping/convention_en.asp