ADT:n hallitus luovutti selvityksensä Lallukan asianajajalle

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n hallitus vahvisti selvityksen, joka on luovutettu maastohiihtäjä Juha Lallukan asianajajalle. Selvitys koskee ADT:n toimiston salassapitovelvollisuuden noudattamista.

Maastohiihtäjä Juha Lallukan asianajaja pyysi ADT:n hallitukselta 15.11. selvitystä ADT:n työntekijöiden salassapitovelvollisuuden noudattamisesta koskien Lallukan B-näytteen analysointiajankohtaa.

ADT:n hallitus kutsui 18.11. ulkopuolisen selvitysmiehen, työtuomioistuimen presidentti (emeritus), varatuomari Pekka Orasmaan selvittämään, miten ADT:n työntekijät ovat noudattaneet henkilökohtaisin kirjallisin sopimuksin korostettua antidopingsäännöstöön perustuvaa vaitiolovelvollisuuttaan.

Selvitystyö perustui Orasmaan kahdenkeskisiin keskusteluihin ADT:n henkilöstön kanssa sekä urheilijan dopingepäilyihin liittyvään sähköpostikirjeenvaihtoon. Koko henkilöstö antoi myös suostumuksen puhelintietojensa tarkistamiseen.

Selvityksessä on kuvattu asian käsittely ADT:n toimistossa sekä henkilöstön vaitiolositoumuksen ja muiden sisäisten ohjeiden noudattamista. Orasmaan mukaan ADT:n toimiston rutiineissa on otettu huomioon, että merkittävä osa toimistossa käsiteltävistä asioista sisältää salassapidettävää tietoa. Selvityksen mukaan ADT:n työntekijät noudattavat antidopingsäännösten ja työsopimuksensa mukaista vaitiolovelvollisuuttaan tunnontarkasti.

– Selvitystyön yhteydessä saatoin havaita, että ADT:ssa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden oikeusturvaan ja sen osana salassapitovelvollisuuden noudattamiseen. Lallukan dopingepäily on ollut melko laajan henkilöpiirin tiedossa, eikä selvitystyön yhteydessä ole ollut luotettavasti selvitettävissä, mistä toimittajien tiedot B-näytteen analyysin ajankohdasta ovat olleet peräisin. Selvityksen perusteella saatoin kuitenkin vakuuttua, etteivät ne mitä ilmeisimmin olleet peräisin ADT:n henkilökunnalta, Pekka Orasmaa sanoo.

Lisätietoja:
Kari-Pekka Tiitinen
ADT – hallituksen puheenjohtaja
gsm 040 556 9002