ADT painottaa uudessa strategiassaan urheilun arvostuksen lisäämistä

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry ottaa tänään julkaistussa strategiassaan vahvasti kantaa eettisen urheilukulttuurin puolesta ja korostaa myös kansainvälisen yhteistyön merkitystä antidopingtyössä. Uuden strategiansa mukaan ADT on tinkimätön urheilijoiden oikeuksien puolestapuhuja.

– Arvot ja eettiset kysymykset korostuvat nyt antidopingtyössä. ADT on määritellyt uudeksi visiokseen, että kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Tähän pyrimme strategiamme mukaisesti toimien aktiivisesti niin suomalaisten kuin kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa. Tärkeä tehtävämme on varmistaa, että suomalaisten urheilijoiden oikeus puhtaaseen urheiluun pyritään takaamaan myös kansainvälisesti. Tavoitteena on, että Suomi pysyy kehityksen etulinjassa: pyrimme ottamaan mahdollisimman nopeasti käyttöön niin uudet analyysimenetelmät kuin dopingvalvonnan keinot, ADT:n puheenjohtaja, varatuomari Pekka Ilmivalta sanoo.

ADT:n uusi missio on, että ADT:n laadukas antidopingtyö vaikuttaa myönteisesti koko urheilun maineeseen ja arvostukseen. ADT kannustaa kaikkia urheilutoimijoita sitoutumaan puhtaan urheilun yhteisiin pelisääntöihin sekä tekee määrätietoista dopingvalvontaa sekä aktiivista koulutusta ja viestintää. Arvoikseen ADT puolestaan on määritellyt luotettavuuden, oikeudenmukaisuuden ja yhteistyön.

ADT panostaa dopingaineiden ja -menetelmien käytön ennaltaehkäisyyn koulutuksen ja viestinnän sekä dopingtestauksen keinoin. Näin urheilutoimijoilla on tiedot ja valmiudet tehdä eettisiä valintoja. Dopingtestauksessa ADT keskittyy tulevaisuudessa etenkin testauksen laadun edelleen kehittämiseen. Testattaviksi valitaan ennen kaikkea huipulle pyrkiviä urheilijoita seuraamalla tarkasti eri urheilulajien uusien lupauksien uran kehittymistä. Jotta dopingtestaus on mahdollisimman kattavaa ja oikein ajoitettua, sen kohdentamisessa ja ajoittamisessa hyödynnetään yhä enemmän olinpaikkatietojärjestelmää, jonka kautta huippu-urheilijat tavoitetaan jatkuvasti. ADT tulee hyödyntämään myös urheilijoille luotavia yksilöllisiä profiileja ja niistä saatavaa tietoa. Urheilijan tiettyjä biologisia muuttujia seurataan säännöllisesti koko hänen urheilu-uransa ajan.

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry vastaa koko dopingvalvonnasta Suomessa. ADT on yleishyödyllinen yhteisö, joka saa rahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriöltä veikkausvoittovaroista.

Lisätietoja:

Susanna Sokka
ADT – viestintäpäällikkö
gsm 040 740 7477