WADAn Venäjäpäätöksen sääntöjenmukaisuus

Maailman antidopingtoimisto WADAn tehtyä 9.12. päätöksensä Venäjää koskien on eri medioissa esiintynyt jonkin verran ristiriitaista tietoa päätökseen liittyvästä juridisesta tulkinnasta. Urheilun sääntely eroaa kaikkialla monella tavoin valtiollisesta sääntelystä ja se on myös kansainvälisesti hyväksytty. Antidopingtoimintaa säännellään sekä antidopingsäännöstöllä että siihen olennaisesti kuuluvilla standardeilla.

Antidopingiin liittyvässä sääntelyssä pohjana on Maailman antidopingsäännöstö, jolla säännellään urheilijoiden oikeutta osallistua puhtaaseen urheiluun. Säännöstö keskittyy niin urheiluun kuin siellä tapahtuviin rikkomuksiin. Yhtä tärkeänä osana sääntelyä ovat Kansainväliset standardit, joiden tarkoituksena on yhtenäistää ja täydentää säännöstöä sekä määrätä myös muista asioista. Säännöstörikkomukset ja seuraamukset ovat säädetty standardilla (International Standard for Code Compliance by Signatories). Standardit ovat yhtä tärkeitä kuin säännöstö. Lisäksi säännöstössä määrätään, että standardien noudattaminen on pakollista. Siksi kaikki säännöstöön sitoutuneet tahot ovat yhtä vahvasti sitoutuneet myös standardeihin.

On esitetty myös mielipiteitä, joissa väitetään, että WADAn päätös rikkoisi rikosprosessioikeuteen kuuluvaa syyttömyysolettamaa. 

– On näytetty toteen, että Venäjällä on ollut järjestelmällistä dopingin käyttöä ja vielä vuosi sitten näytteitä on manipuloitu. Kysymys ei ole siitä, että venäläisiä urheilijoita pidettäisiin syyllisinä, vaan maan antidopingtoiminnan epäluotettavuuden vuoksi, on heillä korostettu vaatimus osoittaa puhtautensa. Lopulta CAS ratkaisee tapauskohtaisesti sen mikä on hyväksyttävä näyttövaatimus ja riittävä näyttö, SUEKin lakiasianjohtaja Petteri Lindblom sanoo. 

Venäjän kansallinen antidopingtoimisto, RUSADA, voi valittaa päätöksestä CASiin. RUSADA on antidopingsäännöstön allekirjoittajataho, jonka takia päätös on kohdistettu sille, vaikkakin seuraamukset kohdistuvat muihin tahoihin. WADA säilytti päätöksessään edelleen RUSADAn toimivaltuudet, eli se voi ja sen pitää edelleen jatkaa antidopingtoimintaansa itsenäisesti. RUSADAn pääsihteeri Juri Ganus on julkisuudessa sanonut, että hän ei usko valituksesta olevan hyötyä. Onkin mielenkiintoista seurata, tuleeko RUSADA kuitenkin valittamaan päätöksestä vai hyväksyykö se langetetut seuraamukset.

Lisätietoja: 

Petteri Lindblom

SUEK – lakiasiainjohtaja

puh: 0400 272 887