WADAn lausunto kansallisten antidopingorganisaatioiden uudistusehdotuksista

Maailman Antidopingtoimisto (WADA) arvostaa ehdotuksia, jotka 17 kansallisen antidopingorganisaation johtajat julkaisivat alku viikosta ylimääräisessä huippukokouksessaan Kööpenhaminassa.


Ehdotusten tavoitteena on suojella puhtaiden urheilijoiden etuja parhaalla mahdollisella tavalla ja palauttaa luottamus antidopingpäätösten rehellisyyteen kansainvälisessä urheilussa. Lisäksi niillä pyritään vahvistamaan WADAa ja sitä kautta koko globaalia antidopingjärjestelmää.

– WADAsta on hienoa saada tällaista tukea näinä puhtaan urheilun kannalta kriittisinä aikoina, ja tästä on hyvä jatkaa taistelua puhtaiden urheilijoiden oikeuksien suojelemiseksi yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa, toteaa WADAn pääjohtaja Olivier Niggli.

Vaikka WADA ei osallistunut huippukokoukseen, sille ilmoitettiin kokouksen järjestämisestä etukäteen ja se tukee tätä aloitetta kuten muitakin rakentavia ehdotuksia.

Kuten jo aiemmin ilmoitettiin, WADA järjestää ensimmäisen urheilutoimijoiden Think Tank -kokouksistaan 20.9.2016 eli perinteistä johtokomitean kokousta edeltävänä päivänä – molemmissa kokouksissa syntynee muita ehdotuksia. Lisäksi WADA odottaa, että lisää ehdotuksia syntyy myös Olympic Summit -kokouksessa, jonka Kansainvälinen olympiakomitea on kutsunut koolle lokakuun 8. päiväksi. Tämän lisäksi WADA kerää edelleen muiden asiasta kiinnostuneiden urheilutoimijoiden näkemyksiä tavoista vahvistaa WADAa ja globaalia antidopingjärjestelmää entisestään.

WADAn johtokomitea tarkastelee ehdotuksia 19.11. ja hallintoneuvosto 20.11. Molemmissa on jäseninä sekä eri valtioiden että olympialiikkeen edustajia, myös urheilijoita. Kokousten jälkeen laaditaan suunnitelma, jossa hahmotellaan suuntaviivoja antidopingliikkeen tulevaisuudelle.

WADAn englanninkielinen tiedote

WADA
Montreal, Kanada, 31.8.2016