WADAlle moitteita päätösestä

Kansallisten antidopingorganisaatioiden yhteistyöelin iNADO (institute for National Antidoping Organizations) moittii WADAa kiirehtimisestä sekä oman suunnitelmansa vastaisesta toiminnasta Venäjän antidopigtoimintavaltuuksien palauttamisessa. Lausunnossaan iNADO korostaa, että WADAn tulisi riippumattomana kansainvälisenä säätelijänä ja valvojana pitää kiinni itse sovituista sopimuksista.

– Päätöksellään WADA mahdollistaa, että sen asema kansainvälisesti riippumattomana puhtaan urheilun puolustajana sekä maailmanlaajuisen yhdenvertaisuuden edistäjänä voidaan kyseenalaistaa. WADAlla on nyt todellinen näytön paikka lunastaa urheilijoiden ja muiden toimijoiden sille asettamat odotukset, SUEKin vt. pääsihteeri ja iNADOn hallituksen jäsen Petteri Lindblom sanoo.

iNADO tulee edelleen jatkamaan yhteistyötä maailman antidopingorganisaatioiden kanssa, että antidopingjärjestelmä on tulevaisuudessa entistä vahvempi ja luottamus puhtaaseen urheiluun turvataan.

Kansallisten antidopingorganisaatioiden yhteistyöelin iNADOlla on 67 jäsenmaata, jotka edustavat suurinta osaa maailman antidopingtoimistoista. Organisaation tarkoituksena on puolustaa puhdasta urheilua ja taistella dopingia vastaan maailmanlaajuisesti. SUEKlla on iNADOssa hallituspaikka.

iNADOn tiedote englanniksi

Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh: 040 740 7477