WADA julkisti vuoden 2015 maailmanlaajuiset dopingtestaustilastonsa

Analysoitujen dopingnäytteiden määrä kasvoi vuonna 2015. Maailman antidopingtoimisto WADAn tuoreen raportin mukaan myös positiivisten testitulosten määrä kasvoi.


Analysoituja dopingnäytteitä oli vuonna 2015 yhteensä 303 369, mikä oli 7,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Positiivisten testitulosten suhteellinen osuus nousi: vuonna 2014 positiivisiksi osoittautui 1,11 ja vuonna 2015 yhteensä 1,26 prosenttia näytteistä.

Myös verinäytteiden suhteellinen osuus kaikista dopingtestinäytteistä kasvoi. Se oli vuonna 2015 yhteensä 6,98 prosenttia, kun edellisvuonna 2014 vastaava luku oli 4,78 prosenttia.

Keskeisimpien kiellettyjen aineiden testaus lisääntyi huomattavasti. Niihin kuuluvat kasvuhormoni, kasvuhormonia vapauttavat aineet sekä punasolujen muodostumista stimuloivat aineet.

WADAn raportissa esitellään kaikkien kilpailuissa ja niiden ulkopuolella tehtyjen dopingtestien tiedot vuodelta 2015, jolloin uusi Maailman antidopingsäännöstö tuli voimaan. Testejä suoritti tai tilasi yhteensä 403 testausorganisaatiota. Analyyseista vastasi 35 WADAn akkreditoimaa ja kolme sen verinäytteitä varten erillisesti hyväksymää laboratoriota.

Raportissa ei käsitellä dopingrikkomuksia, joista WADA laatii erillisen raportin.

Lue WADAn tiedote