WADA jäädytti moskovalaisen dopingtestauslaboratorion akkreditoinnin Maailman Antidopingtoimisto WADA toteutti välittömästi yhden maanantaina julkaisemansa raportin suosituksista: se jäädytti moskovalaisen antidopingkeskuksen akkreditoinnin. Heti voimaan astuva määräys estää Moskovan antidopinglab

Maailman Antidopingtoimisto WADA toteutti välittömästi yhden maanantaina julkaisemansa raportin suosituksista: se jäädytti moskovalaisen antidopingkeskuksen akkreditoinnin. Heti voimaan astuva määräys estää Moskovan antidopinglaboratoriota hoitamasta mitään WADAan liittyviä tehtäviä, mukaan lukien veri- ja virtsanäytteiden analysointia.

Moskovan antidopingkeskus saattaa valittaa WADAn päätöksestä Urheilun kansainväliseen välimiestuomioistuimeen (CAS) 21 päivän kuluessa. Kaikki laboratorion hallussa olevat dopingnäytteet kuljetetaan turvallisesti ja viipymättä toiseen WADAn akkreditoimaan laboratorioon. Näytteiden alkuperäketjun todennettavuus varmistetaan.

WADAn Kansainvälisen laboratoriostandardin kohdan 4.4.13.2.1 mukaan WADA voi pikimmiten jäädyttää laboratorion akkereditoinnin, jos sillä on oikeutettu syy epäillä, että oikeudet on pakko jäädyttää tai kumota antidopingtoiminnan etujen suojelemiseksi. Seurantaprosessi suoritetaan yhdessä ISO-standardia koskevan arvion kanssa, jonka suorittavat itsenäiset kansalliset akkreditointielimet, jotka ovat laboratorioiden kansainvälisen akkreditointiyhteistyön (ILAC) täysvaltaisia jäseniä. Heti perustettavan kurinpidollisen komitean tehtävänä on tarkastella tapausta WADAn johtoryhmän määrittämien menettelytapasääntöjen mukaisesti. Kurinpidollinen komitea tekee suosituksen laboratorion akkreditoinnin tilasta.

Moskovan antidopingkeskuksen toimiluvan alustava jäädyttäminen on voimassa puoli vuotta. Asiasta on Kansainvälisen laboratoriostandardin määräysten mukaisesti tiedotettu kaikille asiaankuuluville kansallisille viranomaisille, akkreditointielimille, antidopingorganisaatioille ja olympiakomiteoille sekä kansainvälisille lajiliitoille ja Kansainväliselle Olympiakomitealle.

– WADA toteutti nopeasti yhden pääsuosituksista, jonka sen itsenäinen komissio esitti raportissaan. Moskovan laboratoriolta on alustavasti peruutettu toimintalupa. Laboratorion akkreditoinnin tilasta päättää pian kurinpidollinen komitea, joka muodostetaan arvioimaan tapausta, sanoo WADAn puheenjohtaja Craig Reedie.

WADAn maanantaina julkaisema doping- ja korruptioraportti on saatavilla WADAn verkkosivuilla: https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-program/independent-commission-report-1