Valmentajat ottavat vastuuta urheilun eettisistä asioista

SUEKin perustaminen parantaa eettisten asioiden käsittelyä urheilussa ja korostaa kaikkien suomalaisten urheilutoimijoiden omaa vastuuta reilusta pelistä. Urheilun yhteinen Respect-kulttuuri vahvistuu.

Valmentajien tulee kantaa vastuunsa niin antidopingtoiminnassa kuin katsomoväkivallan ja urheilukilpailuiden tulosten manipulaation ehkäisyssä. Valmentajan vastuu puhtaasta urheilusta on määritelty Suomen antidopingsäännöstö 2015:ssa. Valmentaja on esimerkiksi velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan dopingrikkomuksista. Jos jälkikäteen dopingrikkomuksen selvityksen yhteydessä paljastuu, että valmentaja on ollut tietoinen rikkeestä, myös häntä voidaan rangaista.

Valmentajien eettinen ja moraalinen vastuu korostuu nuorten ja kokemattomien urheilijoiden kanssa. Valmentajan tulee luoda avoin keskusteleva ilmapiiri, jossa on tilaa käydä läpi esimerkiksi julkisuudessa käsiteltäviä dopingrikkomuksia tai urheilukilpailuiden tulosten manipulointia. Näin valmentaja pystyy lisäämään urheilijoiden tietoa ja vaikuttamaan heidän asenteisiinsa. Huomiota tulee myös kiinnittää siihen, etteivät sanat ja teot ole ristiriidassa.

Käytännössä valmentaja voi auttaa urheilijaa esimerkiksi toimimalla avustajana mahdollisissa dopingtesteissä. Tällä valmentaja voi osoittaa olevansa kiinnostunut urheilijasta kokonaisvaltaisesti, ei pelkästään tuloksesta.

Jalkapallossa eettisten asioiden läpikäynti osa maajoukkuetoimintojen arkea

Jalkapallovalmentaja Marko Saloranta valmentaa tyttömaajoukkueita ja eettisten asioiden eteenpäinvienti on maajoukkuetoiminnoissa arkipäivää.

– Antidopingtiedon eteenpäin vieminen kuuluu tärkeänä osana nuorten urheilijoiden valmentamiseen. Viemme tietoa pelaajille lähes kaikilla maajoukkueleireillä – kerromme testauksesta, miten menettelemme testeissä ja ketkä ihmiset ovat pelaajien tukena testitilanteessa, Saloranta sanoo.

Nuorten pelaajien kohdalla Saloranta uskoo, että dopingrikkomus olisi todennäköisesti vahinko.

– Meidän tulee levittää tietoa, jottei vahinkokäryjä tulisi. Positiivinen dopingtestitulos olisi todella vahingollinen nuorelle pelaajalle, lajiliitolle, lajille ja koko urheiluväellemme. Antidopingtietous on nuorten pelaajien kohdalla saatava välitettyä myös pelaajien vanhemmille. Vanhempien tulisi ajatella näitä asioita esimerkiksi ollessaan lastensa tukena lääkärikäynneillä.

Jalkapallo lajina on saanut osansa urheilun lieveilmiöistä, kuten ottelutulosten manipuloinnista. Eettinen työ on sitä kautta vahvistunut ja tavoittaa kansainvälisellä tasolla mukana olevat valmentajat ja joukkueet hyvin.

– Ottelutulosten manipuloinnin vastaisessa työssä Euroopan jalkapalloliitto UEFA on ollut todella vahva kampanjoinnissaan. Jokaisessa EM-karsintaturnauksessa kaikilla ikäluokilla, lopputurnauksissa sekä U16-ikäluokkien UEFA Development tournamenteissa järjestetään ottelumanipuloinnista varoittava tietoisku. Olen osallistunut näihin tietoiskuihin jo noin kymmenen kertaa eli niin usein, että osaan asiat ulkoa. Siitä huolimatta osallistun niihin itsekin edelleen joukkueineni kanssa. Valmentajan täytyy käyttäytymisellään ja esimerkillään olla näyttämässä suuntaa nuorille pelaajille myös tällaisissa asioissa, jotka tuntuvat heistä tällä hetkellä ehkä kaukaisilta. Valmentajan esimerkki korostaa sitä, miten vakavasta asiasta on kysymys, Saloranta painottaa.

Saloranta on tyytyväinen, etteivät ne pelit, joissa hän on ollut mukana, ole kärsineet katsomoväkivallan aiheuttamista harmeista.

– Katsomoväkivallasta itselläni ja valmentamillani joukkueilla ei onneksi ole kokemusta ja siihen liittyviä kysymyksiä en ole joutunut käsittelemään pelaajieni kanssa. Olen kuitenkin pyrkinyt osoittamaan pelaajille tuomitsevani kaikki valitettavat lieveilmiöt, jotka voivat vahingoittaa tätä hienoa peliä ja siitä kiinnostuneita ihmisiä, Saloranta summaa.

Suomen Valmentajat sitoutunut eettiseen urheiluun

Suomen Valmentajien hallitus hyväksyi yhdistyksen antidopingohjelman sekä kurinpitosäännöstön joulukuussa 2015. Antidopingohjelman pääviesti on, että Suomen Valmentajat on sitoutunut reilun pelin periaatteisiin ja osallistuu aktiivisesti eettisten ohjeistusten työstöön urheiluvalmentajien näkökulmasta. Osana reilun pelin periaatteita Suomen Valmentajat on sitoutunut puhtaaseen urheiluun ja Suomen antidopingsäännöstöön.

Suomen Valmentajat tiedostaa, että sen jäsenkunta – suomalaiset ja Suomessa toimivat ulkomaiset valmentajat – ovat keskeisessä roolissa puhtaan urheilun edistäjinä urheilijan lähimpinä tukihenkilöinä. Suomen Valmentajat vaatii jäseniltään ehdottoman kielteistä suhtautumista dopingiin.

Suomen Valmentajat osallistuu myös aktiivisesti suomalaisen urheilun ja sen eettisyyden kehittämiseen, mukaan lukien antidopingtyöhön. Tärkeänä työkaluna tässä työssä on viestintä valmentajille.

Suomen Valmentajat huolehtii esimerkiksi siitä, että sen jäsenillä on perustietoisuus kielletyistä aineista ja menetelmistä sekä erivapauskäytännöistä. Tavoitteena on, että Suomen Valmentajien jäseninä olevat valmentajat osaavat viedä tietoa urheilijoilleen ja tarvittaessa opastaa urheilijaa kääntymään ADT:n tai kansallisen lajiliiton puoleen.

Valmentajaa kohtaan ilmi tulleissa dopingepäilyissä Suomen Valmentajat selvittää kyseisen valmentajan jäsenyyden Suomen Valmentajissa. Mikäli valmentaja on syyllistynyt dopingrikkomukseen, niin Suomen Valmentajat kurinpitosäännöstönsä mukaisesti valmentaja erotetaan yhdistyksestä toimintakiellon ajaksi.

Myös muun muassa kilpailutulosten manipulointi on sanktioitu kurinpitosäännöissä. Valmentajaa, joka ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi kilpailutapahtumia, voidaan rankaista joko varoituksella tai yhdistyksen jäsenyydestä ja toiminnasta erottamisella riippuen teon vakavuudesta.

Koko artikkeli on luettavissa uusimmassa Suomen Valmentajat ry:n Valmentaja-lehdessä.
Teksti: SUEK ja Sari Tuunainen